Wickström: Viktigt att incidenten kring Balticconnector-gasröret utreds noggrant

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ser oroväckande på händelseförloppet kring Balticconnector-gasröret som förbinder Estland och Finland. Myndigheter misstänker att utomstående aktörer ligger bakom skadegörelsen av Balticconnector.

Röret landar i Finland i Ingå. Wickström fungerar som styrelseordförande i Ingå och han anser att det är viktigt att incidenten utreds noggrant. 

– De här nyheterna är oroväckande. Det är ytterst viktigt att våra myndigheter får svar på det som skett. Jag ger fullt stöd för myndigheternas arbete. Lokalt följer vi förstås med myndigheternas agerande, säger Wickström. 

Wickström säger att dylika nyheter alltid är allvarliga. Han understryker vikten av att satsa på övervakande av kritisk infrastruktur. 

– Det är viktigt att vi fortsätter att satsa på vår beredskap. Samtidigt måste vi bevaka vår kritiska infrastruktur i vårt land och vara redo för olika former av hybridpåverkan, säger Wickström. 

 

Andersson om regeringens budgetförslag: Vi behöver en politik som skapar förutsättningar för tillväxt och tryggar konkurrenskraften

På tisdagen under riksdagens plenum diskuterades regeringens budgetproposition för 2024. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Läs föregående artikel

Flera års lobbande har gett resultat

Varhas fullmäktige samlades till fullmäktigemöte på onsdagen 11.10. På agendan för mötet fanns bland annat en uppdaterad investeringsplan för åren 2024-2027. Orsaken till att investeringsplanen behövde uppdateras är att Varha inte per automatik har rätt att uppta mera lån på grund av underskott i sin budgetering. I enlighet med välfärdsområdeslagen är Varha tvungen att ansöka om tillstånd av statsrådet för att uppta mera lån, vilket Varha gjorde i juni 2023. Finansministeriet beviljade Varha rätt till låneupptagning för 179,3 miljoner euro år 2024 för öronmärkta projekt som anses vara nödvändiga för att välfärdsområdet ska kunna upprätthålla den lagstadgade servicenivån.

Läs följande artikel