Trots sparkraven: Satsningar på personalens välmående och inga stängningar

Österbottens välfärdsområdesfullmäktige samlades måndagen 22.4. Det största och viktigaste ärendet på listan var godkännandet av framtids- och anpassningsprogrammet för 2025-2026. Programmet innehåller inga stängningar av enheter eller avdelningar, utan målet är att nå inbesparingar inom den nuvarande verksamheten genom olika effektiveringar. Totalt ska 40 miljoner sparas in, varav de största summorna hittas inom personalkostnader och bl.a. minskningar av hyreskostnader.

– Åtgärderna kommer antagligen att märkas hos både anställda och invånare, men vi ser det ändå som en positiv sak att programmet inte ska påverka servicenätverket, säger gruppordförande Maria Palm.

Fullmäktiges fjärde vice ordförande Johanna Borg är inne på samma spår som Maria Palm.

– Avstånden är stora i Österbotten och närservicen är viktig för SFP. Därför tycker jag det är bra att man skrivit ut i programmet att man ska ha max 20-30 km till närmaste servicepunkt inom bashälsovården, säger Borg.

Personalsektionens ordförande Hans-Erik Lindqvist tar fasta på personalens välmående. Personalförmåner som t.ex. ePassi och cykelförmån berörs inte heller av framtids- och anpassningsprogrammets åtgärder.

– I andra områden har man skurit ner eller helt och hållet dragit in personalförmåner som motions- och kultursedlar t.ex. Jag är glad att vi valt att göra annorlunda i Österbotten, där vi även i ett stramt ekonomiskt läge väljer att satsa på personalens välmående, säger Lindqvist.

Wilhelm von Nandelstadh står till förfogande som SFP:s vice ordförande

Företagaren Wilhelm von Nandelstadh, fullmäktige- och stadsstyrelsemedlem i Sastamala, ställer sig till förfogande som SFP:s vice ordförande vid partidagen i juni.

Läs föregående artikel

Hårt arbete ger resultat, SFP är relativt nöjd med principerna för servicenätverket i Varha

På fullmäktigemötet på onsdag 24.4 ska fullmäktige behandla principerna för servicenätverket i Varha. De principer som nu står listade på fullmäktiges föredragningslista är behandlade i många olika omgångar av både de politiska grupperingarna, som såväl av nämnderna och tjänstemännen.

Läs följande artikel