Mikaela Nylander

Statssekreterare för undervisningsminister Anna-Maja Henriksson

050 511 3029
mikaela.nylander@gov.fi


Artiklar

Mikaela Nylander utnämnd till statssekreterare

Regeringen har vid sitt sammanträde torsdagen den 22 juni utnämnt ekonomie magister, rättsnotarie Mikaela Nylander till statssekreterare för undervisningsminister Anna-Maja Henriksson. Nylander arbetade även två år som statssekreterare vid justitieministeriet.

Nylander: Ge rätt till studiehandledning i ett år efter nian

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket. Utgångspunkten måste vara att ingen lämnas utanför.

Nylander: Det lönar sig inte att försöka reformera för mycket på för kort tid

Vård- och landskapsreformens framtid är osäker på grund av grundlagsenliga problem och bristande tid att lösa problemen då valperioden snart tar slut. Det är nu dags att inse att det inte ligger i någons intresse att försöka genomföra för stora reformer på en gång.

Nylander: Till en levande skärgård hör yrkesfisket

Idag debatterades den nationella Skärgårdsdelegationens målsättningar inför nästa riksdagsperiod. Man betonade förutom alla de utmaningar också alla de möjligheter vår unika skärgård har.

Vi behöver våra lokala sjukhus

De mindre sjukhusen på olika håll i svenskfinland har under de senaste åren varit hårt angripa. Servicen har naggats i kanterna och oron har stigit bland befolkningen.

Nylander: Satsa på grundfinansiering och långsiktighet inom utbildningen

Under senare år har vi upplevt en ödesdiger trend, vår skola kan inte i samma utsträckning som tidigare erbjuda alla barn samma förutsättningar, utan hemmens socioekonomiska ställning påverkar inlärningen.