Motion 23 – Barns rättigheter att träffa förälder som sitter i fängelse

Beslut

Partidagen beslöt att SFP ska verka för:

  • att barns rätt att träffa sin förälder som sitter i fängelse förbättras i enlighet med principen om barnets bästa.

Behandling

Förälder som sitter i fängelse i vårt land har ej rätt att träffa sina barn så att de kan röra vid varandra. De kan endast se på varandra bakom en genomskinlig skärm. Ett barn har inte rätt att röra föräldern eller sitta i förälderns famn. Orsaken till det här är bl.a. den att personalen i fängelserna har hittat narkotika i blöjor. I vårt västra grannland har barn större rättigheter. De kan träffa sin förälder så att de kan röra vid varann eller sitta i förälderns famn. Efter att familjen träffats kroppsvisiteras fången. Vi anser att denna praxis är humanare mot en fånges barn.

Vi föreslår därför

  • att Svenska Folkpartiet bör arbeta för en humanare lagstiftning gällande fångar med små barn

Kristet samhällsansvar i Finland r.f.
Madeleine Wessman Lars-Erik Östman
ordförande sekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

I både lagstiftning och myndighetspraxis skall barnets bästa vara en vägledande princip. I våra fängelser varierar möjligheterna att få träffa familjemedlemmar. Det vanligaste sättet att träffa en fånge är genom en genomskinlig skärm. Det här är fallet i regel också då familjemedlemmar vill träffa en fånge. I vissa fängelser finns familjerum, där familjemedlemmar kan träffas utan att vara åtskilda av en skärm.

Det finns goda nordiska exempel på hur man med lätta medel kan öka kontakten mellan barn och förälder som sitter i fängelse. I Sverige har man en modell där pappor som sitter i fängelse kan hålla kontakt med barnen genom att läsa godnattsagor för dem. Biblioteket hjälper till och sänder inspelningarna till barnen.

En översyn av fångvårdslagstiftningen är aktuell. I samband med beredningen av den kan det vara skäl att närmare fundera på hur principen om barnets bästa syns i lagstiftningen. Den förnyade lagstiftningen kunde få nya regler om barns rätt att träffa en förälder som sitter i fängelse.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att SFP ska verka för

  • att barns rätt att träffa sin förälder som sitter i fängelse förbättras i enlighet med principen om barnets bästa