Resolution 3 – Svenskan är en del av Finland

Beslut

Resolution antagen av Svenska Folkpartiets partidag 18.5.2014

Behandling

Svenskan är en del av Finland

Riksdagen debatterade i torsdags medborgarinitiativet om att avskaffa obligatorisk undervisning i svenska i grundskolan. Initiativtagarnas långsiktiga mål är klart – att göra Finland enspråkigt finskt. Svenska folkpartiets linje är lika självklar. Vi arbetar i alla lägen för två livskraftiga nationalspråk. Vi arbetar för att finländarna ska lära sig fler språk, inte färre. Vi arbetar för en grundskola som ger alla finländare jämlika möjligheter, en stabil grund att stå på och goda förutsättningar att klara sig i livet. Svenskan är vårt nationalspråk, nyckeln till andra språk och porten till vårt naturliga sammanhang i Norden och Europa.

Debatten i riksdagen visade på en stor konsensus kring att språkundervisningen bör utvecklas. Svenska folkpartiet arbetar för en bättre språkundervisning som fokuserar mera på kommunikation. Samtidigt arbetar vi för en tidigareläggning av undervisningen i nationalspråken. Tidig undervisning i språk underlättar inlärningen och goda språkkunskaper skapar innovativa och kreativa människor.