Motion 53 – Äldrevården bör förbli inom den kommunala förvaltningen

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att säkerställa lokalt inflytande och övervakning av äldrevården i vårdreformen

Behandling

Kommunerna står inför omvälvande förändringar om regeringens planer på SOTE-reform förverkligas i sin nuvarande form. Reformen kommer att beröra kommunerna, personal, skatterna men framförallt en stor mängd mänskor som är beroende av kommunernas tjänster varje dag. Enligt regeringens planer så ska kommunerna efter att SOTE reformen har genomförts inte ha någonting att säga till om då det gäller social- och hälsovård. Det betyder i klartext att kommunernas alla äldreboenden och serviceboende ska överföras till en ny administrativ regional nivå. Den nya regionala nivån tar över både fastigheter och anställda och i ärlighetens namn också kostnaderna.
De äldre i vårt samhälle har gjort sitt bästa för att bygga upp vårt land. Under sin ålders höst är de inte betjänta att bli en bricka i ett politiskt maktspel, utan har all rätt att utgå ifrån att deras boende och service ska förbli lika trygg och nära som före reformen.

Vi önskar att SFP ska arbeta för

  • att äldrevården bör förbli inom den kommunala förvaltningen som en närservice och att man ska slopa avsikten att förbjuda kommunerna att fungera som producenter av äldrevårdstjänster.

Rainer Bystedt och Christina Båssar

Partifullmäktiges svar

Det viktiga i diskussionen kring vårdreformen är att se till att finländare får den bästa möjliga omsorgen. I regeringens planer glöms människan ofta bort till fördel för effektivering och kostnadsminimering. Precis som motionärerna påvisar är regeringens målsättning att skapa en ny administrativ regional nivå för bland andra kommunernas äldre- och serviceboenden.

Debatten kring bolagisering gynnas av att påminna sig om möjligheten för kommuner att vara ägare eller delägare i ett bolag som producerar äldrevårdstjänster. De planer som nu presenterats ger alltså redan idag möjligheten för Oy Kommun Ab att producera äldrevårdstjänster inom kommunen.

Med detta i åtanke har motionären rätt i att äldrevården bör förbli inom den kommunala förvaltningen som en närservice, istället för att omfattas av den regionala administrativa nivån. Socialskyddet borde överlag kopplas från landskapsreformen, och skötas nära kommuninvånarna.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att säkerställa lokalt inflytande och övervakning av äldrevården i vårdreformen