Motion 5 – Släckta bakljus – trafikrisk i Finland

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att det i Finland blir obligatoriskt att ha bakljusen på i trafiken

Behandling

Det är tillåtet att köra med släckta bakljus under dagtid i Finland. 2011 införde EU enhetliga regler för bilars belysning fram och bak under dagtid. För flera länder innebar det en bättre trafiksäkerhet, men för några länder – bland annat Finland – innebar det en försämring. I samband med att EU:s enhetliga regler trädde i kraft försvann kravet om dagsbelysning bak för finsk del.

Självfallet är det positivt att EU i stora delar fått en bättre trafiksäkerhet med de nya reglerna, men det är samtidigt orimligt att det ska ske på några länders bekostnad. Det är dags för EU att ta nästa positiva steg för ökad trafiksäkerhet genom att införa bakljuskrav även dagtid.

Att det inte blev något belysningskrav baktill under dagtid berodde på miljöskäl. I dagens läge med LED-lampor är detta inte längre ett vägande skäl. Enligt flera experter påverkas utsläppen av koldioxid mycket lite, närmast försumbart, av släckta bakljus dagtid.
EU-direktivet gäller bilar tillverkade från februari 2011. Vissa biltillverkare har utrustat sina modeller med skymnings- och nederbördssensorer för automatisk tändning av halvljus och baklyktor, men det är inte obligatoriskt, och automatinställningarna är inte tillräckligt precisa. Mörka höstdagar, vid snöyra och vid korta tunnelkörningar fungerar de inte alls.

Risken för trafikolyckor ökar utan tända bakljus. Det är värt en regelskärpning för att rädda liv och undvika whiplashskador, som ofta blir följden av påkörningar bakifrån.
Alla bilförare kan manuellt ordna så att belysningen är påslagen baktill genom att alltid ha på halvljuset. Detta rekommenderas även för de bilförare som har automatisk inställning av ljuset.

SFP i Mellersta Vanda föreslår:

  • att SFP skall arbeta för att det i Finland är obligatoriskt att ha bakljusen på i trafiken

Styrelsen för SFP i Mellersta Vanda

Partifullmäktiges svar:

Motionen behandlar det som står i Vägtrafiklagens 36 §:
Användning av ljus vid körning
Motordrivna fordon skall under körning alltid använda körljus eller varselljus.
Varje fordon skall använda körljus när det framförs på väg i mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderleksförhållandena eller av annan orsak är nedsatt. I fordon, i vars utrustning körljus inte är föreskrivna, skall användas sådana reflexer som genom förordning stadgas.

Trafis instruktion säger att under körning ska antingen körljus eller varselljus användas på bilen. Varselljus är det officiella namnet på moderna körljus för användning dagtid. Körning med enbart varselljus är endast tillåten under den ljusa delen av dygnet, om sikten är god. Instruktionen säger att bakljusen inte behöver vara tända tillsammans med varselljusen. Körljus, som alltså inkluderar bakljus ska ändå användas på fordonet om det framförs på väg i mörker eller skymning eller om sikten är nedsatt på grund av vädret eller av någon annan orsak.

Körljus, som alltså inkluderar bakljus, är obligatoriskt om sikten är nedsatt av nån orsak. Det är givetvis tillåtet att alltid använda körljusen. EU-direktivet syftar till att körljus eller varseljus alltid ska vara på vilket förbättrar trafiksäkerheten i många länder precis som motionärerna noterar. Motionärerna har ändå rätt i att det skulle vara mera ändamålsenligt och säkrare ifall man alltid har körljusen på när man kör.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att det i Finland blir obligatoriskt att ha bakljusen på i trafiken