Motion 42 – Vårdtalko

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att främja ett samhälle där kombinationen av arbete och familjeliv underlättas

 

Behandling

Vi har hårt och kärvt arbetsklimat på många arbetsplatser. Enbart egen sjukdom eller ett litet eget barns sjukdom ger rätt att utebli från arbetet utan att förlora lönen. (Några få undantag finns.)

Samtidigt får vi höra om allvarliga brister i äldreomsorgen. De äldre skulle behöva sina nära anhöriga, som ofta bor på annan ort och har svårt att komma till mötes.

Vi måste ge vår hårt arbetande generation lagstadgade möjligheter att hjälpa sina gamla föräldrar. Tre dagar per år med lön för delta ändamål torde varje arbetsgivare kunna stå till tjänst med. Kostnaderna blir knappast så stora, eftersom det här inte gäller alla arbetstagare.

Fungerande vårdbolag behövs, men de nära och kära behövs också.

Det här är också för samhället ett förmånligt sätt att kontrollera att vården fungerar. Fusk har tyvärr förekommit, och vi behöver på många sätt kunna garantera kvaliteten på vården.

Att-sats

  • Att arbetstagare skulle ha rätt att ta minst tre dagar ledigt/ år med lön för att hjälpa gamla föräldrar (eller andra allvarligt sjuka nära anhöriga).

Motionär

Kerstin Tarna

SFP Kervo

Partifullmäktiges svar

En familjevänlig arbetsplats tar i beaktande olika livsskeden- och situationer. I praktiken kan familjevänligheten synas på arbetsplatserna genom möjligheten att jobba deltid, förkortad eller flexibel arbetstid och andra arrangemang som berör arbetet och arbetstiderna. Familjevänligheten omfattar förutom graviditet, familjeledigheter och småbarnstiden också andra skeden i livet. Det kan till exempel handla om vård av sjuka eller gamla närstående som motionären lyfter upp.

I arbetsavtalslagens 4. kap 7a § stipuleras om frånvaro för vård av familjemedlem eller någon annan närstående. Enligt lagen ska arbetsgivaren försöka ordna arbetet så att arbetstagaren kan utebli från arbetet för viss tid om en arbetstagares frånvaro är behövlig för särskild vård av en familjemedlem eller någon annan närstående. Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om ledighetens längd och andra arrangemang. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för den här tiden.

Situationerna på arbetsplatserna ser olika ut vad gäller till exempel möjligheten att hitta och utbilda vikarier och att omorganisera uppgifterna. Därför är det motiverat att man på arbetsplatsen kommer överens om frånvaro för vård av familjemedlem och längden på frånvaron. SFP är för mer lokala avtal där arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans kan komma överens om praxis och verksamhetssätt.

Regeringen kommer att utreda möjligheterna för att införa mer flexibilitet i arbetstiderna. Målet är att förbättra möjligheterna att jobba deltid för i synnerhet småbarnsföräldrar och människor som tar hand om äldre anhöriga. Ett flexibelt arbetsliv kan i bästa fall stöda orken och arbetsförmågan, minska sjukfrånvaron och öka produktiviteten.

SFP arbetar för en fungerande äldrevård. Det ska vara tryggt att åldras, oberoende om man bor hemma eller på ett boende. Regeringen har bland annat kommit överens om en vårddimensionering på 0,7 vårdare inom dygnet runt-vården som kommer att träda i kraft i slutet av denna regeringsperiod. Att åtgärda bristerna i äldreomsorgen kräver långsiktigt arbete.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att främja ett samhälle där kombinationen av arbete och familjeliv underlättas