Adlercreutz: Ett problemtyngt projekt är äntligen i mål

Testkörningen av kärnkraftverk Olkiluotos tredje reaktor är avslutad och den regelbundna elproduktionen har börjat under natten mellan lördag och söndag efter en lång väntan. Ursprungligen var det planerat att reaktorn skulle ha börjat producera el med full kraft år 2009. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är nöjd över att ett mycket problemtyngt projekt äntligen är i mål.

-Vår energiförsörjning är tryggad. Kärnkraft kommer att vara en central del av vår energiproduktion under en överskådlig framtid. Men det betyder inte, att vi inte behöver andra energiformer. Vindkraftens och solkraftens pris går ner hela tiden och vätebaserade lösningar öppnar upp för nya industrier och möjligheter, säger Adlercreutz.

Olkiluoto 3 kommer att stå för cirka 14 procent av Finlands elproduktion. Tillsammans med Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 kommer kraftverken att producera cirka 30 % av landets el. Adlercreutz påpekar att det här innebär också att mängden el som importeras till Finland på lång sikt kommer att halveras.

– Finland kan enligt prognoserna komma att vara självförsörjande vad elproduktionen beträffar redan i slutet av detta år. Det betyder dock inte, att vi inte skulle både exportera och importera el. Vi kommer att ha tillfällen av både över- och underutbud. Därför är det viktigt att vi ser till att den nordeuropeiska elmarknaden fungerar optimalt och att vi har tillräckligt med överföringskapacitet i synnerhet mellan Finland, Sverige och Norge. En fungerande marknad är den främsta garanten för ett rimligt elpris, säger Adlercreutz.

–  För att företagen ska våga investera i utveckling och innovation behövs långsiktighet och förutsägbarhet även i energipolitiken. Det är  viktigt att vi klart signalerar att vi inte viker från våra klimatmål. Marknaden för rena och innovativa energilösningar växer hela tiden. Finland kan genom att vara föregångare försäkra att våra företag får referensobjekt som är ett krav för att de skall kunna vinna terräng på exportmarknaden, avslutar Adlercreutz.

Henrik Wickström samtalade med ledningen från västnyländska kommuner

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström har i veckan träffat kommunledningen för Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå. Wickström tog initiativ till träffarna.

Läs föregående artikel

SFP svarade på regeringssonderare Orpos frågor

Svenska folkpartiet publicerade i dag i sin helhet svaren på regeringssonderare Petteri Orpos frågor. Svenska riksdagsgruppen slog fast svaren idag tisdagen den 18 april.

Läs följande artikel