Vi vill ha en mångsidig energisektor med hög självförsörjningsgrad. Vi är inte en aktiv pådrivare av kärnkraft, speciellt inte vid andra enheter än på orter där det redan existerar kärnkraftsanläggningar.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »