Adlercreutz: Medlemskap i Nato är den bästa garantin för vår säkerhet

– Nato är inte ett hot mot någon. Det här beslutet handlar helt enkelt om att maximera vår säkerhet i en osäker värld.

Riksdagens försvarsutskott konstaterar i sitt utlåtande att ett medlemskap i Nato vore den bästa lösningen med tanke på vår säkerhet. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz håller fullt med. 

– Vi har i ett drygt decennium talat om en Nato-option som ska bedömas på basen av vår säkerhetspolitiska situation. Den situationen förändrades radikalt när Ryssland beslöt sig för att invadera Ukraina och starta ett storskaligt krig i Europa, säger Anders Adlercreutz.

SFP har redan länge talat för ett medlemskap. Det att opinionen skiftat i de övriga partierna välkomnar vi. Samtidigt är det ett tecken på en hälsosam politisk kultur. Vi tänker om när situationen runtomkring oss förändras.

Redogörelsen behandlas som bäst i riksdagen. Ett beslut i frågan om ett Nato-medlemskap förväntas nästa vecka. 

Även i Sverige diskuteras frågan om medlemskap som bäst. Försvarsutskottet betonar de facto vikten av att man strävar till en samsyn på båda sidorna om Bottniska viken. 

-Bäst vore det om både Finland och Sverige blir NATO-medlemmar. Ett Norden i vilket alla länder hör till samma försvarsallians är ett starkare Norden. Om både Finland och Sverige går med i alliansen skulle flera hinder för nordiskt samarbete slopas. Samtidigt skulle Norden bli en stark aktör inom Nato.

Wickström: Servicen till personer med funktionsvariation får inte hamna i limbo i Nyland och Helsingfors

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig för hur servicen till personer med funktionsvariation ska skötas i de nyländska välfärdsområdena och i Helsingfors framöver. Enligt Wickström har inget officiellt beslut fattats om hur Kårkullas och Etevas tjänster ska ordnas efter 1.1.2023 då välfärdsområdena övertagit ansvaret för ordnandet av tjänsterna.

Läs föregående artikel

Suraindran Kamalakanan on RKP eduskuntavaaliehdokas Savo-Karjalassa

– Maamme turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut huomattavan paljon. Tulevien kansanedustajien pitää sitoutua maailmanlaajuiseen yhteistyöhön. Emme saa olla riippuvaisia itänaapurin energiasta vaan panostaa omavaraisuuteen sekä lisätä uusiutuvan energian tuotantoa, sanoo Suraindran Kamalakanan.

Läs följande artikel