Wickström: Servicen till personer med funktionsvariation får inte hamna i limbo i Nyland och Helsingfors

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig för hur servicen till personer med funktionsvariation ska skötas i de nyländska välfärdsområdena och i Helsingfors framöver. Enligt Wickström har inget officiellt beslut fattats om hur Kårkullas och Etevas tjänster ska ordnas efter 1.1.2023 då välfärdsområdena övertagit ansvaret för ordnandet av tjänsterna.

-Planen har varit att HUS ska ta över ansvaret för en del av servicen till personer med funktionsvariation. Inget beslut har ändå fattats i ärendet. Nu är ansvaret oklart om hur processen ska fortsätta. Vi talar om en ytterst viktig service som bör fungera, säger Wickström. 

Den viktiga servicen som Kårkulla och Eteva ordnar måste fungera bra också i de nya välfärdsområdena. Speciellt lösningen angående Kårkulla oroar Wickström.

-Jag är medveten om att den planerade lösningen med HUS angående Kårkulla väcker frågor. Vi måste få en helhetslösning så att vi kan trygga servicen på det bästa sättet. Servicen får under inga omständigheter äventyras – och den måste fungera på svenska i Nyland och Helsingfors, säger Wickström.

Blomqvist: Europadagen viktigare än på länge

I dag firar vi Europadagen. Dagen firas då på grund av att en deklaration presenterad av den franske utrikesministern Robert Schuman undertecknades den 9 maj 1950. Avsikten med deklarationen, som kan sägas ha lagt grunden till den Europeiska unionen, var att skapa en varaktig fred och frihet i Europa. Då den undertecknades var det bara några år sedan krigsslutet och man ville knyta de olika länderna närmare varandra, för att på så sätt undvika ett nytt krig.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Medlemskap i Nato är den bästa garantin för vår säkerhet

- Nato är inte ett hot mot någon. Det här beslutet handlar helt enkelt om att maximera vår säkerhet i en osäker värld.

Läs följande artikel