Adlercreutz på Östersjödagen: Oljeskyddet måste tryggas

På grund av att oljeskyddsfondens kassa tryter har beredskapen för oljeolyckor i Finska viken och längs med hela kusten försämrats. Riksdagsledamot Anders Adlercreutz uppmärksammar problemet i dag på Östersjödagen.

– Det är oroväckande. På Östersjödagen är det skäl att komma ihåg att Finska viken är ett känsligt hav, som inte tål oljeolyckor. Därför måste vi se till att vi har en god oljebekämpningsberedskap, säger Adlercreutz.

Han beskriver situationen för oljeskyddsfonden som prekär. Resursbristen gör att man inte kan uppdatera bekämpningsutrustningen och man har inte råd att ordna övningar.

– Luckan i oljeskyddsfondens budget måste täppas till. Vi måste kunna upprätthålla en god beredskap för att kustens räddningsverk ska kunna sköta sin uppgift. I ett längre perspektiv är det viktigt att se över hela finansieringsmodellen så att oljebekämpningsverksamheten kan tryggas och utvecklas. säger Adlercreutz.

I ett brev till Miljöministeriet daterat i juni 2020 vädjar oljeskyddsfonden styrelse om snabba åtgärder på ministeriet för att trygga oljebekämpningens verksamhetsförutsättningar.

 

Borgå samt Raseborg och Hangö med i kommunförsöken om arbetsförmedling

Statsrådet beslutade i dag att utvidga kommunförsöket om att stärka kommunernas roll i arbetsförmedlingen. Utöver de kommuner som tidigare valts till försöket beslöt statsrådet att bland annat inkludera Borgå samt Raseborg/Hangö i försöken.

Läs föregående artikel

Henriksson: Privata sektorn behövs för att uppfylla vårdgarantin

Servicesedlar borde användas för att reda ut de vårdköer som coronakrisen orsakat. Överlag borde servicesedlar tas i bruk mer omfattande i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform. Detta anser SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel