Henriksson: Privata sektorn behövs för att uppfylla vårdgarantin

Servicesedlar borde användas för att reda ut de vårdköer som coronakrisen orsakat. Överlag borde servicesedlar tas i bruk mer omfattande i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform. Detta anser SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Finland har skött coronakrisen mycket väl och är enligt THL:s överläkare bland de bästa i Europa. Det ska landets hälso- och sjukvård ha ett stort tack för. Samtidigt är det ett faktum att köerna för den icke-brådskande vården vuxit sig stora och att vi behöver hitta lösningar för att förkorta dem, säger Henriksson.

På grund av Corona har många människor nu fått leva med att exempelvis den planerade ögonoperationen eller höftledsoperationen skjutits fram. Det har bildats en så kallad ”vårdskuld” där vårdgarantin på 6 månader inte uppfylls.

– Jag ser med stigande oro på den här utvecklingen, och därför behöver vi nu fördomsfritt söka lösningar, som gör att folk kan få sina operationer gjorda.För att underlätta trycket på den offentliga vården vore det klokt att också använda den privata vården för att snabbt korta köerna. Med en servicesedel kunde patienten själv välja den för henne eller honom bästa lösningen, säger Henriksson.

Henriksson anser att servicesedlarnas mer omfattande användning även borde främjas i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform. Hon poängterar också att vårdgarantin i dagsläget inte uppfylls utan den privata sektorns hjälp. 

– Den offentliga sektorn har även framöver det huvudsakliga ansvaret för finländarnas social- och hälsovård. Samtidigt har både privata och tredje sektorn en viktig roll i att trygga finländarnas jämlika tillgång till vård. Alla aktörer behövs för att varje finländare får vård snabbt, säger Henriksson. 

Henriksson efterlyser en snabb beredning av den reform av servicesedelslagen som finns i regeringsprogrammet. Reformens utgångsläge bör enligt Henriksson vara en bredare användning av servicesedlar i framtiden. 

– Den nuvarande lagstiftningen möjliggör servicesedlar redan nu, men deras utdelning har hittills varit blygsam. Regeringens social- och hälsovårdsreform ger en  utmärkt möjlighet att öka deras användning, säger Henriksson.

Adlercreutz på Östersjödagen: Oljeskyddet måste tryggas

På grund av att oljeskyddsfondens kassa tryter har beredskapen för oljeolyckor i Finska viken och längs med hela kusten försämrats. Riksdagsledamot Anders Adlercreutz uppmärksammar problemet i dag på Östersjödagen.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Slopa det misslyckade försöket med kvoter för förstagångssökande

Tiotusentals unga inleder som bäst sina studier i högskolor och yrkeshögskolor. Många väljer emellertid i stället att hålla ett mellanår, i hopp om att få den önskade studieplatsen nästa år. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz vill uppmärksamma de problem som kvoten för förstagångssökande för med sig.

Läs följande artikel