Adlercreutz tackar miljöministeriet för snabb korrigering

Jag är glad att de tog tag i saken genast, tackar Adlercreutz.

SFP:s riksdagsledamot och arkitekt Anders Adlercreutz lämnade i slutet av januari in ett skriftligt spörsmål till miljöminister Tiilikainen om en ändring som gjordes i byggbestämmelserna vid årsskiftet. Ändringen i förordningen skulle enligt många experter ha lett till att planering av tät stadsstruktur i tillväxtcentra hade försvårats. Bygglovsförfarandet skulle på många områden ha fördröjts. Nu kommer miljöministeriet att ändra på förordningen.

− Meningen som raderades ändrade på förordningen så, att avståndskravet från en byggnad till en annan blev villkorslös – tidigare har det funnits undantagsmöjligheter. Till exempel skulle stora delar av Fiskehamnens och Busholmens detaljplaner på grund av förändringen gått emot förordningen. Ministeriet reagerade snabbt på saken och har meddelat att förordningen kommer att ändras. Jag är glad att de tog tag i saken genast, tackar Adlercreutz.

Adlercreutz: Risk för att byggprojekt och stadsplanering fördröjs

En struken mening i bestämmelserna hotar ställa till med förseningar.

Läs föregående artikel

Adlercreutz tackar miljöministeriet för snabb korrigering

Jag är glad att de tog tag i saken genast, tackar Adlercreutz.

Läs följande artikel