Politik A-Ö: Samhällsplanering

Planläggningen och byggandet ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet och ta i beaktande samhällets mångfald och människors behov i olika livssituationer. Trygghet ska vara ett av ledorden i planeringen av specialgruppers boende och kommuner kan inte vända bostadslösa eller papperslösa ryggen. SFP vill också utnyttja samhällsplaneringen för att i högre grad främja interaktion mellan generationer.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

SFP:s alternativa budget: Markant större satsningar på barnen och skolan

– För oss är det viktiga att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Därför är våra satsningar på barnen, skolan och utbildningen avsevärt större än regeringens, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).