Politik A-Ö: Samhällsplanering

Planläggningen och byggandet ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet och ta i beaktande samhällets mångfald och människors behov i olika livssituationer. Trygghet ska vara ett av ledorden i planeringen av specialgruppers boende och kommuner kan inte vända bostadslösa eller papperslösa ryggen. SFP vill också utnyttja samhällsplaneringen för att i högre grad främja interaktion mellan generationer.

Joel Sundström

Politiskt sakkunnig

Kontakt »

Bergqvist & Wickström: Distansarbete på landsbygden och i skärgården kräver fungerande dataförbindelser

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att vi nu på allvar planerar hur Finland kan förses med fungerande dataförbindelser. Det finns nu utmaningar med dataförbindelsernas tillräcklighet speciellt ute på landsbygden och i skärgården. En utbyggnad av fibernät är en viktig del av lösningen, upplever Bergqvist och Wickström.