Adlercreutz: Vi ska inte göra om misstaget med Nord Stream

Ryskt fastighetsägande i närheten av strategiskt viktiga anläggningar har skapat oro. Förra veckan överlämnade regeringen sitt förslag till hur lagstiftningen ska skärpas. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz lyfter upp, att även andra än försvarsanläggningar kan vara strategiskt viktiga.

-Vi har i Finland successivt stramat åt övervakningen av fastighetsköp som ligger nära strategiskt viktiga objekt. Men det räcker inte. Med tanke på den nationella säkerheten är det även viktigt att  kritisk infrastruktur inte ägs av makter som har intressen som inte sammanfaller med våra, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Adlercreutz lyfter upp att Ryssland inte är den enda aktören som har globala ambitioner och som använder sig av spelregler som skiljer sig från våra.

– Vi måste ta lärdom av misstagen som gjordes i samband med Nord Stream. Vi skall inte göra oss beroende av en främmande, auktoritär makt, säger Adlercreutz.

– Kina har på sistone köpt in sig i hamnar i Europa och till exempel Israel. Det vore naivt att tro att dessa köp bara handlar om en förkärlek för fri handel. Idag godkände Scholz regering det, att det statsägda kinesiska rederiet Cosco köpte 24.9% av hamnen i Hamburg. Det här är oroväckande, konstaterar Adlercreutz.

Adlercreutz efterlyser åtgärder av den Europeiska unionen.

– EU kan inte sova. Vi konkurrerar på en global marknad och vår infrastruktur måste finnas i säkra händer. Frihandel med klara spelregler är bra och eftersträvansvärt, men auktoritära staters statliga bolag är inte aktörer som skall äga europeisk infrastruktur. EU bör ta tag i denna fråga och förenhetliga regleringen, avslutar Adlercreutz.

Snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi framskrider i Europaparlamentet

Pressen från energimarknaden har lett till ett oerhört högt tempo och ökad kompromissvilja i Europaparlamentet. Ett exempel på detta är hur miljöutskottet snabbt förhandlat fram en kompromiss för snabbare tillståndsprocesser för nya energianläggningar. Detta som ett viktigt led i EU:s strategi att bli kvitt rysk energi. Denna kompromiss godkändes av miljöutskottet med bred marginal på tisdagen.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Abortlagstiftningen tog ett viktigt steg mot 2020-talet

Riksdagen godkände på onsdagen de förslag till ändringar i abortlagstiftningen som social- och hälsovårdsutskottet till stor del på basis av medborgarinitiativet EgenVilja2020 och en lagmotion hade föreslagit i sitt betänkande. En av de viktigaste ändringarna som godkändes innebär att det upp till den tolfte graviditetsveckan är möjligt för en kvinna att beviljas abort på hennes egen begäran, utan ett krav på två olika läkares utlåtanden.

Läs följande artikel