Vi vill förbättra det internationella samarbetet och dess förmåga att förebygga och hantera kriser och konflikter. FN-samarbetet behöver bli mer flexibelt och FN bör möta medlemsstaternas behov och krav på öppenhet och demokrati. Vi måste också ha en tillräcklig nationell krisberedskap för exempelvis energikriser eller oljeolyckor på Finska viken.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »