Adlercreutz vill se mer miljövänligt byggande

SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz vill att Finland höjer ambitionsnivån i klimatpolitiken och lyfter fram träbyggande som en konkret åtgärd i byggsektorn.

– Hela 40 % av finländarnas utsläpp kommer från vårt boende och där finns mycket vi kan förbättra. Ett småhus i trä lagrar 30 ton koldioxid – att bygga i trä är en klimatåtgärd. Speciellt då skogarnas avverkningsnivåer kommer att öka är det viktigt att vi använder vårt trä till långvariga träprodukter. Vi måste luckra upp normerna för träbyggande för att främja trä som byggmaterial, säger Adlercreutz.

Att främja träbyggande är även ur ett livscykelperspektiv ett gott val. Det handlar inte endast om byggandets koldioxidavtryck eller utsläppen, utan om byggnadens hela livscykel. Trä är ett miljövänligt material som kan återanvändas då en byggnad rivs, medan material som betong och mineralull är svåra att återanvända.

– När vi kalkylerar en byggnads koldioxidavtryck över hela dess livscykel framhävs alla utsläpp som orsakas av en byggnad, från val av material till återanvändningsmöjligheterna. Produktionen av cement som behövs för betong kräver mycket energi och har stora miljökonsekvenser. Vi borde minska på användningen av plast i våra byggnader inte bara av miljöskäl utan också med tanke på deras hållbarhet. Att införa ett livscykeltänk i byggsektorn är av största vikt då vi försöker gå in för ett mer hållbart och klimatsmart byggande.

Strand lyfte upp Vasas energiutbildningsstrategi

SFP:s riksdagsledamot, Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand lyfte i diskussionen fram behovet av energi- och klimatfostran samt våra exportföretags tillväxtpotential.

Läs föregående artikel

SFP söker kontaktchef för Helsingfors krets

Svenska folkpartiet i Finland söker en kontaktchef vid Helsingfors krets för ett moderskapsvikariat.

Läs följande artikel