Strand lyfte upp Vasas energiutbildningsstrategi

SFP:s riksdagsledamot, Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand lyfte i diskussionen fram behovet av energi- och klimatfostran samt våra exportföretags tillväxtpotential.

Statsrådets klimatpolitiska plan på medellång sikt diskuteras i dag i riksdagen. SFP:s riksdagsledamot, Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand lyfte i diskussionen fram behovet av energi- och klimatfostran samt våra exportföretags tillväxtpotential.

– I Vasa har vi tillsammans med näringslivet utvecklat en energiutbildningsstrategi som täcker hela kedjan. Vi vill att barn och unga redan i ett tidigt skede skall bli intresserade av energi- och miljöfrågor samt internationell handel. Våra jurisstuderanden ges möjlighet att fokusera på energijuridik och så vidare, säger Strand.

– Staten bör noggrant följa med och även konkret delta i satsningar inom områden där företagen själva marknadsmässigt satsar stora summor på forskning och utveckling. Det har varit sorgligt att följa med hur tillexempel finansieringsmodellen för yrkeshögskolor bestraffar i synnerhet teknisk utbildning, som ju är livsviktig för våra exportföretag som utvecklar miljöteknologi. Här bör ändring fås till stånd.

Henriksson: Slå ihop landskapsvalet med riksdagsvalet

Statsminister Sipilä är själv skyldig till eventuell valtrötthet. Det är uttryckligen Centern som har krävt att det ska hållas landskapsval i oktober, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Adlercreutz vill se mer miljövänligt byggande

SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz vill att Finland höjer ambitionsnivån i klimatpolitiken och lyfter fram träbyggande som en konkret åtgärd i byggsektorn.

Läs följande artikel