Ett viktigt steg mot en jämställd familjeledighet

Enligt jämställdhetsminister Thomas Blomqvist är reformen av familjeledigheterna ett viktigt steg framåt. Reformen framskrider med fokus på familjers och barns välmående och att jämställdheten i arbetslivet främjas. 

Enligt den planerade modellen ökar det sammanlagda antalet dagpenningsdagar. Båda föräldrarna får en lika stor kvot, 164 dagar, varav den ena föräldern kan ge den andra 69 dagar ur den egna kvoten.

– Uppdateringen av familjeledigheterna behövs. Den medför ökad flexibilitet, vilket underlättar familjernas vardag samtidigt som den beaktar olika slags familjekonstellationer. Jag är också övertygad om att reformen i långa loppet också stöder sysselsättningen, säger Blomqvist.

I nordisk jämförelse tar de finländska papporna ut minst familjeledighet: en femtedel av papporna är inte alls lediga från jobbet för att vara hemma med sina barn. Utredningar visar att en öronmärkt andel av familjeledigheterna leder till en mer jämställd användning av dem.

– Det är bra att vi nu går in för tydliga andelar för båda föräldrarna. Jag vill samtidigt betona att en attitydförändring behövs. Vi behöver en arbetsmarknadskultur där vi visar förståelse för att föräldrar tar ut de ledigheter de har rätt till. Vi pappor måste också ta vara på chansen att ta större ansvar i familjelivet, säger Blomqvist

Förbättringar i äldrevården till slut

Regeringen har kommit överens om antalet vårdare i äldreomsorgen. Vårddimensioneringen på 0,7 vårdare per äldre person inom dygnet runt-vården kommer att träda i kraft i slutet av denna regeringsperiod.

Läs föregående artikel

Offentlig upphandling ska innehålla klimatkriterier

Regeringen sammanträdde till ett klimatseminarium i Nordsjö i Helsingfors i början av veckan för att bland annat fundera över hur offentlig upphandling kunde styras till att bättre främja klimatvänliga alternativ. Det beräknas att värdet av all offentlig upphandling uppgår till 35 miljarder euro varje år. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi satt med i upphandlingsarbetsgruppen som förberedde förslaget som ska hjälpa Finland på vägen mot kolneutralitet.

Läs följande artikel