Är vargen mer värd än människan?

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att samma regler för fällande av varg borde gälla i hela Finland.

– Vargsituationen i Österbotten är ohållbar. Regeringen och myndigheterna har inte lyckats lösa situationen, så österbottningarna tvingas leva i en ständig oro. Vargen inkräktar i allt högre grad i invånarnas vardag. Rivna husdjur, specialarrangemang i skolbarnens skolskjutsar och rädsla att gå ut är bara några exempel på hur allvarlig situationen är, säger Anna-Maja Henriksson.

– Det måste bli lättare att få dispens att skjuta varg. SFP och jag anser att samma regler som finns inom renskötselområdet i Lappland ska gälla i Österbotten och övriga Finland. Det är helt berättigat med ett lättare tillståndsförfarande inom renskötselområdet. Men något är allvarligt fel ifall renen åtnjuter ett starkare skydd än mänskor såväl på landsbygden som i mer tätbebyggda områden i Österbotten.

SFP:s partidag beslöt i somras att SFP arbetar för att vargen i hela Finland ska flyttas från bilaga 4 i EU:s habitatdirektiv till bilaga 5 som gäller i Lappland.

Minister Häkkänen bär nu ansvaret för sametingslagen

Ända sedan utlåtanderundan har den nya sametingslagen stampat på stället, konstaterar riksdagsledamot Eva Biaudet.

Läs föregående artikel

Småhusägare kan drabbas av orimliga höjningar

Det har inte gjorts tillräckliga konsekvensbedömningar inför förnyandet av fastighetsskatten, säger gruppordförande Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen.

Läs följande artikel