Småhusägare kan drabbas av orimliga höjningar

Det har inte gjorts tillräckliga konsekvensbedömningar inför förnyandet av fastighetsskatten, säger gruppordförande Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen.

– Vi kan inte acceptera att det finns en risk för att människor med små pensioner tvingas flytta från sina egnahemshus på grund av kraftiga höjningar i fastighetsskatten, säger Blomqvist.

I reformen av fastighetsskatten har målsättningen varit att fastigheternas skattevärde bättre ska motsvara deras gängse värde. Både Skattebetalarnas centralförbund och Suomen Omakotiliitto har varnat för att reformen kan ha svidande konsekvenser i synnerhet för småhusägare.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson säger att regeringen nu lätt tycks glömma den vanliga människan.

– Fastighetsskatten kan i vissa fall stiga mångdubbelt för enskilda fastigheter. Förändringen kan bli orimlig för skattebetalaren. Den nyss avslutade utlåtanderundan visar att mycket ska korrigeras innan den här lagen är klar. Anser statsminister Sipilä det vara rätt att ett äldre par med låg pension som bor exempelvis i huvudstadsregionen kan tvingas sälja sitt hus på grund av fastighetsskattehöjningen, frågar Henriksson.

Är vargen mer värd än människan?

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att samma regler för fällande av varg borde gälla i hela Finland.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Utsläppshandeln måste utvidgas – vi behöver en marknad för kolsänkor

FN:s klimatpanel IPCC:s rapport, som publicerades på måndagen, visar att det krävs radikala åtgärder för att vi ska hålla oss under en uppvärmning på 1,5 grader på global nivå. Adlercreutz håller med om analysen.

Läs följande artikel