Asylsökande får inte hamna i limbo

SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz är orolig för asylsökande som riskerar falla mellan stolarna då de fått avslag på sin asylansökan.

Många asylsökande kan inte tvingas återvända till sitt hemland på grund av de omständigheter som råder i länderna. Dessa människor har inte längre rätt att vistas på mottagningscentralerna, men har heller inget annat skydd.

– Om en asylsökande inte frivilligt återvänder till sitt hemland, hamnar den i praktiken i limbo. Det ligger i allas vårt intresse att dessa människor inte behöver gömma sig i vårt samhälle. En människa som hamnar utanför samhället är ett lätt offer för människosmugglare eller brottsliga organisationer. Det ska vi inte främja, säger Adlercreutz.

Det borde vara en självklarhet att Finland tar hand om asylsökande. För att undvika limbo borde asylsökande antingen beviljas uppehållstillstånd eller försäkras om att återlämningen sker på ett sätt som beaktar mänskliga rättigheter. Om det inte är möjligt, borde alternativet vara ett tillfälligt uppehållstillstånd.

– Det kan på inget sätt vara i Finlands intresse att aktivt agera på ett sätt som skapar ett parallellt samhälle för papperslösa medborgare. Asylsökande borde snabbt få behövliga dokument som möjliggör delaktighet i vårt samhälle. Målet borde vara integration, inte medveten marginalisering.

Henriksson lämnade avvikande åsikt gällande Tenojokiavtalet

Riksdagens grundlagsutskott har idag gett sitt utlåtande om det så kallade Tenojokiavtalet mellan Norge och Finland som berör fiskerättigheterna i Tana älv.

Läs föregående artikel

Partisekreterare Guseff kandiderar i kommunalvalet

Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff meddelar idag att han ställer upp som kandidat i Helsingfors. Guseff är bosatt i Helsingfors sedan 2003 och har varit partisekreterare sedan 2016.

Läs följande artikel