Bergqvist: Delaktighet är avgörande för lyckad integration

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationen. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist vikten av delaktighet och samarbete för en lyckad integration.

– Integrationsfrämjande arbete är inte enbart myndigheternas sak utan det handlar om ett brett samarbete mellan olika aktörer i närsamhället. Avgörande för en lyckad integration är att individen känner sig delaktig i samhället genom att lära sig något av landets språk, hitta arbete, vänner och hobbyn, säger Bergqvist.

Svenska riksdagsgruppen välkomnar redogörelsen och att man nu sätter fokus på en mer effektiv integration direkt efter inflyttning till Finland, samt identifierar specifika målgrupper.

– Integrationen ska uppmuntra och stöda individen i att hitta arbete. Bland annat kompetenskartläggning av tidigare kunskaper bör göras snabbt och individens kunskap och styrkor bör utnyttjas betydligt bättre än vad vi gör idag, säger Bergqvist.

– Nya arbetssätt behövs även för att bättre stöda invandrarkvinnor. Alltför många kvinnor står idag utanför arbetskraften och blir därmed inte en del av det finska samhället, säger Bergqvist.

Eva Biaudet: Tydliga etappmål behövs för biståndspolitiken

– Precis som man har slagit fast klara datum för regeringens sysselsättningspaket och likaså bestämt om tydliga tidtabeller för klimatpolitiken, borde det snart bli dags att slå fast etappmålen för utvecklingssamarbetet.

Läs föregående artikel

Torvalds om talet om unionens tillstånd: Det är bra att berömma, men bättre om andra gör det

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) är kritisk till den självbelåtna stilen som den Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen framförde då hon gav sitt årliga tal om unionens tillstånd igår.

Läs följande artikel