Torvalds om talet om unionens tillstånd: Det är bra att berömma, men bättre om andra gör det

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) är kritisk till den självbelåtna stilen som den Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen framförde då hon gav sitt årliga tal om unionens tillstånd igår.

– Talet gav en känsla av att EU lyckats med allt hela tiden. Så är det inte. 

Torvalds vill lyfta ett varningens finger med hänsyn till hur mycket kommissionens ordförande underströk unionens roll och betydelse under sitt tal.

– Jag är enig om att vi behöver ett aktivt EU i alla de frågor som von der Leyen lyfte upp i sitt tal. Samtidigt är det viktigt att vi slår vakt om att ett aktivt EU inte blir synonymt med en krypande centralisering av makt till kommissionen i frågor som enligt EU:s grundfördrag är av nationell kompetens, understryker Torvalds.

Nils Torvalds uppskattar ändå optimismen och att talet lyckades framföra EU:s största framgångar och utmaningar utan att glömma något väsentligt. Han håller med von der Leyen, att EU:s ledande roll i bland annat den gröna omställningen samt den globala kampen mot covid-19 är värd att uppskatta. 

– Det är ofta motsättningarna och de långsamma beslutfattningsprocesserna som stjäl uppmärksamheten i EU-rapporteringen. Nu är det värt att komma ihåg att vi faktiskt lyckats vara vägledande på global nivå i de här livsviktiga frågorna, påminner Torvalds.

Förutom Covid-19 och den gröna omställningen tog kommissionsordförande von der Leyen även upp den ekonomiska återhämtningen, rättsstatsprincipen och den gemensamma kris- och hotberedskapen i unionen. 

Bergqvist: Delaktighet är avgörande för lyckad integration

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationen. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist vikten av delaktighet och samarbete för en lyckad integration.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Föräldraledighetsreformen stöder ett mer jämställt föräldraskap

Regeringen har idag överlämnat till riksdagen en proposition om att förnya familjeledigheterna. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläds över förslaget som är ett viktigt steg mot att modernisera vårt familjeledighetssystem.

Läs följande artikel