Eva Biaudet: Tydliga etappmål behövs för biståndspolitiken

– Precis som man har slagit fast klara datum för regeringens sysselsättningspaket och likaså bestämt om tydliga tidtabeller för klimatpolitiken, borde det snart bli dags att slå fast etappmålen för utvecklingssamarbetet.

Det betonade riksdagsledamoten Eva Biaudet i tisdagens riksdagsdebatt om statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse. Utan tydliga etappmål riskerar Finland bli på efterkälken, varnade hon.

– Svenska riksdagsgruppen och SFP har länge efterlyst en tydlig vägkarta som höjer biståndet till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Denna vägkarta med tydliga delmål på 0,55 procent år 2023 och 0,63 procent år 2027 hade ett brett stöd över partigränser i den parlamentariska grupp som har behandlat utvecklingspolitiken. Tyvärr avancerar vi inte i realpolitiken som den parlamentariska gruppen önskar, säger Biaudet, som har lett den parlamentariska gruppen.

I sitt gruppanförande underströk hon att centralt för den finländska biståndspolitiken är kvinnors och flickors rättigheter och hon anknöt till läget i Afghanistan.

– I Afghanistan är omkring 30 procent av lärarna idag kvinnor. Även om insatserna där kan i dag kännas som nästan förgäves, så är alla insatser för civilsamhället viktiga för att stärka ett lands resiliens, förmågan att stå emot kriser, säger Biaudet.

– Liknande svåra utmaningar som i Afghanistan finns på många håll, inte minst i Jemen och Etiopien. Vi bör därför även hålla fast vid att 85 procent av biståndsmedlen direkt främjar jämställdhet.

 

SFP i Egentliga Finlands presidium ställer upp för omval

SFP i Egentliga Finlands presidium ställer upp för omval på kretsmötet den 18 september. Presidiet består av ordförande Regina Koskinen från Pargas och vice ordförandena Anna-Karin Tötterman, Åbo, och Ghita Edmark, Kimitoön.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Delaktighet är avgörande för lyckad integration

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationen. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist vikten av delaktighet och samarbete för en lyckad integration.

Läs följande artikel