Bergqvist efter regeringens historiska aftonskola – ”Att få mera rörelse i Finland är alla ministrars ansvar”

Regeringen samlades på torsdagskvällen till aftonskola med temat att motverka den utbredda fysiska inaktiviteten. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s viceordförande Sandra Bergqvist säger att det torde vara första gången i Finlands historia som regeringen håller en aftonskola om den fysiska aktiviteten. Hon betecknar det som ett bevis på att denna regering har förstått vikten av att jobba förvaltningsövergripande för att stärka finländarnas fysiska välmående.

– Att vi rör oss för lite är en utmaning för nästan alla sektorer i vårt samhälle. Kostnaderna i hälsovården växer, inlärningsresultaten sjunker, produktiviteten sjunker, beväringarnas kondition har försämrats och säkerhetsmyndigheterna har svårare att få fysiskt välpresterande personer till sina utbildningar. Därför måste vi på alla håll fundera på hur man kan främja fysisk aktivitet. Att få mera rörelse i Finland är alla ministrars ansvar, säger minister Bergqvist.

Regeringen har som mål att få alla åldersgrupper att röra på sig mer och för att förverkliga detta utarbetades det ett förvaltningsövergripande program, Mer motion i Finland (Suomi Liikkeelle), för att främja en fysiskt aktiv livsstil samt förbättra finländarnas funktionsförmåga. För detta har regeringen också reserverat 20 miljoner euro i årlig programfinansiering.

– Nu ska vi bryta trenden med en ökande fysisk inaktivitet. Det är möjligt, men det kräver insatser av oss alla. Inom alla sektorer måste vi nu fundera på hur man kan förändra strukturerna för att få mera rörelse och vardagsmotion in i finländarnas vardag, säger Bergqvist.

Mer motion i Finland-programmet: https://okm.fi/suomi-liikkeelle

Presidiet vill fortsätta arbeta för SFP i Österbotten

Inför SFP i Österbottens kretsmöte i slutet av april har sittande presidium meddelat att de fortsättningsvis står till förfogande. Sittande ordförande Samuel Broman, Sabina Forsbacka och Roberth Sjöström som fungerar som vice ordförande vill gemensamt fortsätta sitt arbete. Samarbetet har fungerat bra under den pågående perioden.

Läs föregående artikel

Torvalds: Överenskommelse om förpackningsavfallsförordningen!

Europaparlamentet och Europeiska rådet enades på måndagen om nya regler för förpackningar och förpackningsavfall. För första gången någonsin, lägger EU ett tvång på medlemsländerna att minska förpackningsavfallsmängderna, med minst 5% till år 2030, 10% till år 2035 och 15% till år 2040. Även moderata målsättningar för återanvändbara kärl införs. Idag genererar varje europeisk medborgare i medeltal 190 kg förpackningsavfall per år.

Läs följande artikel