Presidiet vill fortsätta arbeta för SFP i Österbotten

Inför SFP i Österbottens kretsmöte i slutet av april har sittande presidium meddelat att de fortsättningsvis står till förfogande. Sittande ordförande Samuel Broman, Sabina Forsbacka och Roberth Sjöström som fungerar som vice ordförande vill gemensamt fortsätta sitt arbete. Samarbetet har fungerat bra under den pågående perioden.

Kommande period kommer garanterat att bli livlig. Vi står inför val till Europaparlamentet redan i juni i år och efter det inleds arbetet och kampanjen inför både kommunalval och välfärdsområdesval som hålls under våren 2025. Det ryms alltså tre mycket viktiga val inom mandatperioden och därtill ska SFP välja ny partiordförande vilket även brukar aktivera och engagera medlemsfältet.

Valberedningen för SFP i Österbottens kretsmöte tillsattes under vintern och fortsätter sitt arbete med att begära in förslag till styrelsemedlemmar för perioden 2024-2026. Kretsstyrelsen väljer hälften av sina medlemmar varje år medan presidiet väljs för ett år i taget. Följande personer är i tur att avgå: 

Valda för perioden 2022–2024 – ordinarie / ersättare i tur att avgå under kretsmötet 2024

Jan-Anders Lundenius (Kaskö) Mirja Högstrand (Kaskö)

Anna-Lena Kronqvist (Korsnäs) Johan Holm-Rosbäck (Korsnäs)

Anja Lillqvist (Pedersöre) Bernhard Hjulfors (Pedersöre)

Johanna Kauppinen (Vasa) Lars Rosenblad (Vasa)

Sofia Mitts-Björkblom (SvKF) Ann-Sofie Smeds-Nylund (SvKF)

Christer Rosengren (Seniorerna) Marianne Buss (Seniorerna)

Löfström: Viktigt att beakta Finlands vintersjöfart i IMO:s pågående förhandlingar

Mats Löfström i möte med Internationella Sjöfartsorganisationen, IMOs, generalsekreterare Arsenio Dominguez.

Läs föregående artikel

Bergqvist efter regeringens historiska aftonskola – ”Att få mera rörelse i Finland är alla ministrars ansvar”

Regeringen samlades på torsdagskvällen till aftonskola med temat att motverka den utbredda fysiska inaktiviteten. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s viceordförande Sandra Bergqvist säger att det torde vara första gången i Finlands historia som regeringen håller en aftonskola om den fysiska aktiviteten. Hon betecknar det som ett bevis på att denna regering har förstått vikten av att jobba förvaltningsövergripande för att stärka finländarnas fysiska välmående.

Läs följande artikel