Torvalds: Överenskommelse om förpackningsavfallsförordningen!

Europaparlamentet och Europeiska rådet enades på måndagen om nya regler för förpackningar och förpackningsavfall. För första gången någonsin, lägger EU ett tvång på medlemsländerna att minska förpackningsavfallsmängderna, med minst 5% till år 2030, 10% till år 2035 och 15% till år 2040. Även moderata målsättningar för återanvändbara kärl införs. Idag genererar varje europeisk medborgare i medeltal 190 kg förpackningsavfall per år.

– Vi lyckades säkerställa ett resultat som tar nödvändiga steg för att minska mängden avfall som vi producerar samtidigt som flera för Finland viktiga aspekter tas väl i beaktande, gläder sig Nils Torvalds som under processens gång fungerat som förhandlare i Europaparlamentets industriutskott.

Bland annat erkänner förordningen behovet av innovativa lösningar som biobaserad plast, samt undantag från att uppnå målsättningarna för återanvändbara dryckesförpackningar då en hög återvinningsgrad kan påvisas. I praktiken betyder det sistnämnda att vårt pantsystem i Finland kan fortsätta som förut, så länge vi kan uppvisa en tillräckligt hög återvinningsgrad av förpackningar gjorda av plast, aluminium och glas. Det är återvinningsgraden av plast som kommer att framföra den största utmaningen ur ett finländskt perspektiv.

– Vi har legat på latsidan i Finland, vad gäller återvinning av plastavfall. Det finns ingen orsak att sticka under stol med att det kommer att kräva målmedvetna åtgärder på nationell nivå för att vi ska nå denna delmålsättning. Men det finns inte heller någon orsak varför vi i Finland inte i framtiden kunde nå målsättningarna för plaståtervinning, påpekar Torvalds. Eftersom vi lyckas vara bäst eller bland de bästa på att återvinna andra material i EU, handlar det med plaståtervinning i slutändan om vanor som kan och helt enkelt bör ändras.

Överenskommelsen förväntas nu godkännas av parlamentet och rådet under våren, innan det kan träda i kraft.

Bergqvist efter regeringens historiska aftonskola – ”Att få mera rörelse i Finland är alla ministrars ansvar”

Regeringen samlades på torsdagskvällen till aftonskola med temat att motverka den utbredda fysiska inaktiviteten. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s viceordförande Sandra Bergqvist säger att det torde vara första gången i Finlands historia som regeringen håller en aftonskola om den fysiska aktiviteten. Hon betecknar det som ett bevis på att denna regering har förstått vikten av att jobba förvaltningsövergripande för att stärka finländarnas fysiska välmående.

Läs föregående artikel

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström bekantar sig med Gränsbevakningens verksamhet vid Finlands och Rysslands gräns

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström deltar i en delegation av riksdagsledamöter som bekantar sig med Gränsbevakningens verksamhet vid Finlands och Rysslands gräns. Wickström besökte Immola gränsbevakningsstation för att ta del av gränsstationernas verksamhet.

Läs följande artikel