Wickström: Beskyll inte studerandena för vårdarbristen!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är väldigt orolig över personalsituationen på HUS sjukhus. Wickström är medlem i HUS styrelse och fungerar som andra vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområde.

Fler vårdanställda har under sommaren kritiserat i olika medier personalsituationen vid HUS enheter. Det uttalanden som vårdarna haft om sommarens vårdarbrist är alarmerande. Wickström påpekar att man inte får hamna i en situation där patientsäkerheten hotas och att det här får inte bli det nya normala.

– Många studeranden väljer nu att inte under sommaren jobba utan ha ledigt men vi får inte beskylla studerandena för vårdarbristen.Det är inte studerandes fel att personalsituationen är dålig under sommarmånaderna, säger Wickström.

Wickström hoppas på ett nationellt åtgärdsprogram för att lösa vårdarbristen. 

-Problemen är så stora att vi kan inte råda bot på vårdarbristen med enkla åtgärder. Det kommer att krävas förbättringar inom ledarskapet, möjligheten till flexibilitet på arbetsplatsen samt fler studieplatser. Därtill bör lönefrågan lösas och där litar jag på att arbetsmarknadsparterna hittar en hållbar lösning. Samtidigt bör vi dra nytta av ny teknologin och andra redskap inom vården för att underlätta läget, säger Wickström.

-De nya välfärdsområdena står inför en stora utmaningar men det är inte enbart välfärdsområdena som ska lösa problematiken. Det kräver vilja även från staten samt gott samarbete mellan intresseorganisationer och utbildningsenheter. Vi bör även se över mängen studieplatser, säger Wickström.

Wickström säger att han diskuterat ärendet idag med HUS styrelseordförande.

-Jag hoppas att vi i styrelsen får en rapport om hur sommaren gått på vårt följande styrelsemöte. Det är viktigt att man ser över processer så att så att motsvarande utmaningar under sommaren inte sker inte sker, säger Wickström.

Wickström: Dags att diskutera slopandet av arvsskatten

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att nästa regeringen för en diskussion om behovet att revidera arvs- och gåvoskatten.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Finansieringen av det nationella läkemedelsutvecklingscentret i Åbo måste tryggas

Det nationella läkemedelsutvecklingscentret har i februari grundats i Åbo men finansieringen för att verksamheten ska komma igång saknas ännu. Det här bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

Läs följande artikel