Dags att påskynda möjligheterna att utveckla kustbanan!

Finansministeriet och kommunikationsministeriet utredde möjligheterna att finansiera stora spårtrafikprojekt samt vilka klimatkonsekvenser banprojekten skulle medföra. Enligt utredningen som publicerades idag förutsätter genomförandet av spårtrafikprojekt betydande ekonomiska satsningar från den offentliga sektorn. Samtidigt skulle miljön belastas då nya banprojekt byggs.

-Rapporten som ministerierna gjort bevisar att det finns flera frågetecken kring de nya banprojekteten. Nyttan av projekten är mindre än utgifterna. Det som jag är förvånad för är det att man inte nu inom statsförvaltningen påskyndar behovsutredningen angående den befintliga Helsingfors-Åbobanan det vill säga kustbanan, säger SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström (SFP). 

Wickström påpekar att det är viktigt att man även beaktar vilka behov det finns för att utveckla den befintliga infrastrukturen. Det tar inte rapporten direkt ställning till.

-Jag tror på kustbanan. Med utvecklandet av Esbostadsbanan och några mötesplatser för tåg kunde vi få snabbare tågturer mellan Helsingfors och Åbo, bättre regiontrafik i Västnyland samt en ny närtågsförbindelse mellan Hangö och Helsingfors. Därtill kunde vi öka tågavgångarna i bland annat Kyrkslätt, Sjundeå, Karis och Ekenäs. Även Ingå station kunde öppnas för trafik. Man kunde även utreda hur Lojo kunde dra nytta av utvecklandet av kustbanan, resonerar Wickström. 

Wickström konstaterar att han kommer att ha ett möte med trafikminister Timo Harakka angående utvecklingsbehov av infrastrukturen i Ingå och Västnyland i och med Blastr Green Steels investeringsnyheter i Ingå. Under mötet kommer även utvecklandet av kustbanan lyftas upp till diskussion.

Bergqvist: Nationell arbetsgrupp stöder lokala åboländska projekt

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden (HAMA) har under sin verksamhetsperiod riktat betydande stöd för utvecklingen av turism och kulturell verksamhet i glesbygdsområden. Bland de utvecklingsprojekt som vid senaste ansökningsperioder fått finansiering finns tre projekt från Egentliga Finland. Riksdagsledamot och medlem i HAMA-gruppen Sandra Bergqvist (SFP) ser positivt på dessa projekt.

Läs föregående artikel

Strand: Viktigare än någonsin att skapa framtidstro

Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets framtidsredogörelse. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande markerade riksdagsledamot och framtidsutskottets ordförande Joakim Strand (SFP) hur betydande det är att skapa framtidstro, särskilt för de unga. Detta till följd av att vi lever i exceptionella tider med pandemi, krig i Ukraina, energikris och en instabil marknad.

Läs följande artikel