Rehn-Kivi: Pneumokockvaccin ska erbjudas avgiftsfritt till alla över 65-åringar

Riksdagsledamot och ordförande för riksdagens vaccingrupp Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om att erbjuda avgiftsfritt pneumokockvaccin till alla över 65-åringar. På grund av att det inte ännu finns ett vaccin eller mediciner mot det nya coronaviruset (COVID-19) är det viktigt att motarbeta andra sjukdomar som kan kräva intensivvård.

– Säsonginfluensa och lunginflammation förorsakad av bakterier kan bli så svåra att patienten behöver sjukhusvård. Men vi kan skydda oss mot både influensa och pneumokocksjukdomar genom att vaccinera oss, säger Rehn-Kivi.

I Finland ges pneumokockvaccinet som del av det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfritt till alla barn under ett år och till vuxna som är i riskgruppen. Danmark har just beslutat att börja erbjuda pneumokockvaccinet avgiftsfritt också till över 65-åringar på grund av den belastning som coronaepidemin förorsakar hälsovården.

Rehn-Kivi ställer nu frågan om inte Finland borde följa det exemplet.

– Betydelsen av vacciners effekt som förebyggande åtgärd betonas speciellt nu under rådande epidemi. Vår sjukvård belastas på ett sätt som vi aldrig sett förut och därför måste all ytterligare belastning undvikas för att se till att intensivvårdsplatserna räcker till, säger Rehn-Kivi.

Också världshälsoorganisationen WHO har betonat vikten av influensa – och pneumokockvacciner i bekämpningen av luftvägsinfektioner under epidemitider. 

– Med vacciner kan vi minska på risken att insjukna i livshotande sjukdomar och sjukdomar som kräver intensivvård. Med vacciner kan vi skydda oss mot olika följdsjukdomar som coronaviruset orsakar samt samtidigt skydda våra närmaste, säger Rehn-Kivi.

Bergqvist: Orimligt att förbjuda föräldrar att träffa sina nyfödda barn

Coronakrisen drabbar hela samhället och även stränga åtgärder kan vara nödvändiga att vidta men åtgärderna måste vara i proportion till nyttan av dem. Det gäller även de restriktioner som universitetssjukhusen dragit upp kring närvarorätten för föderskornas stödpersoner på förlossningssjukhus.

Läs föregående artikel

Torvalds: Därför behöver EU en plan för grön återhämtning

Klimatkrisens utmaningar kvarstår efter coronapandemin, och hållbara investeringar kommer att spela en nyckelroll för snabbast möjliga ekonomiska återhämtning i Europa. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew), som tillsammans med 78 kollegor i parlamentet grundar en allians för grön återhämtning.

Läs följande artikel