Rehn-Kivi: Vårdreformen är en satsning på välfärden

Riksdagen har idag fört remissdebatt om förslaget till reform av social- och hälsovården i Finland. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi att reformen fortfarande behövs för att trygga fungerande vårdkedjor och för att patienten ska kunna få rätt vård i rätt tid.

– Patientens möjlighet att genast få rätt vård kommer att förbättras då bredden på sakkunskapen ökar i och med att social- och hälsosidan är under samma tak och specialsjukvården i samma organisation, säger Rehn-Kivi.

I gruppanförandet lyfte Rehn-Kivi också upp finansieringsmodellen som nu ändrats i den riktning som SFP förutsatt. Det läggs mera vikt vid finansieringen av tvåspråkig service samt vid främjande av hälsa och välfärd.

Finansieringsmodellen är fortfarande behovsbaserad, men beaktar nu bättre de välfärdsområden som har en friskare befolkning. SFP har hela tiden understrukit att tvåspråkiga områden, större städer och tillväxtcentra har egna, annorlunda behov som inte får negligeras, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi poängterade också att den särlösning som nu föreslås för Nyland behövs för att trygga närdemokratin och medborgarnas påverkningsmöjligheter.

– Alla kommuner i Nyland har gett sitt understöd för modellen där Nyland delas in i fem välfärdsområden. Särlösningen kommer att göra det lättare att hantera beredningen och genomförandet av reformen i hela Nyland, säger Rehn-Kivi.

Bergqvist: Pengar till en ny Rävsundsbro behövs nu!

På måndagen meddelade NTM-centralen om nya begränsningar på Rävsundsbron i Pargas, med anledning av brons dåliga skick. I nuläget är fartbegränsningen 70 km/h och bara ett tungt fordon i gången tillåts köra över bron. Den nya hastighetsbegränsningen kommer att vara 50 km/h och restriktionerna för tunga fordon kvarstår. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) ser mycket allvarligt på NTM-centralens begränsningar.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Vårdreformen måste prioritera gott ledarskap och jämlik vård!

På måndagen förde riksdagen remissdebatt om regeringens förslag till social- och hälsovårdsreform. Riksdagsledamot och SFP:s viceordförande Sandra Bergqvist understöder regeringens lagförslag och poängterar att det behövs förändringar för att vi även i framtiden ska få så bra vård som möjligt, oberoende av var i Finland vi bor.

Läs följande artikel