Henriksson: Problemen med FPA-taxin måste lösas

Anna-Maja Henriksson

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen åtgärdar de fortsatta problemen med FPA-taxin.

– Problemen med FPA-taxin är fortfarande olösta Det går inte en vecka, utan att jag blir kontaktad av eller träffar människor med mycket dåliga erfarenheter. Det finns bara fler och fler exempel om hur det i dagens läge har blivit svårt att få en FPA-taxi eller så har taxin varit kraftigt försenad, säger Anna-Maja Henriksson.

Enligt Henriksson är det också problematiskt att en taxichaufför inte får bli och vänta då kunden t.ex.besöker läkaren. Det betyder att taxin kan köra kunden till läkaren 100km, men efter att kunden stigit ut ur taxin så måste bilen ställa sig i kö för nästa transport eller köra tom tillbaka om det inte finns kunder.

– Det är inte vettigt att två taxin ofta åker långa sträckor tomma. Det är inte bra ur patientens, FPA:s, skattebetalarnas eller klimatets synvinkel.

Enligt Henriksson är det uppenbart att det nuvarande FPA-taxisystemet inte motsvarar patientens behov. Att både taxiföretagarna och kunderna är missnöjda visar att det krävs åtgärder.

– Så här kan det under inga omständigheter få fortsätta. Problemen med FPA-taxin måste lösas. Personer i en redan annars svår livssituation ska inte bli behandlade såhär. Regeringen borde nu agera.

Folkpensionsanstalten ersätter en taxiresa då man på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning är tvungen att besöka läkare och då man med tanke på sitt hälsotillstånd inte kan resa med allmänna färdmedel. Självrisken är 25 euro per skjuts.

Biaudet: Barnäktenskap måste kunna upphävas

- Riksdagen har nu godkänt det länge efterlängtade lagförslaget om totalförbud att ingå barnäktenskap i Finland. Det är ett viktigt steg för att i Finland skydda minderåriga, mest flickor mot social påtryckning t.ex vid graviditet , säger Eva Biaudet, riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande.

Läs föregående artikel

Historisk uppgörelse om lastbilar

Kampen om minskningar av koldioxidutsläppen inom EU tog ett stort steg framåt natten till tisdagen. Europaparlamentet och rådet enades om EU:s gemensamma mål för att minska lastbilarnas koldioxidutsläpp. Det ger en minskning på 15 procent till år 2025 och 30 procent till 2030.

Läs följande artikel