Biaudet: Öppen insyn när vården ska köpas

Vårdarnas uppgift är entydigt att vara vårdare, betonar Svenska folkpartiets riksdagsledamot Eva Biaudet. Hon lyfter fram de problem som uppstår om privata vårdbolag eller kommunala servicehem rationaliserar bort stödfunktioner.

– För att öka lönsamheten inom äldreomsorgen finns exempel på hur man slopar väsentliga stödfunktioner, det kan handla om städning eller någon administrativ stödfunktion. Det här leder till vårdarna belastas med flera uppgifter som inte har så mycket med den egentliga vården att göra, säger Biaudet.

För att förhindra att så sker kräver SFP större transparens i upphandlingen av vårdtjänsterna.

– Kvalitetskriterierna måste redovisas mera öppet. Vid upphandlingen ska det framgå om vårdbolaget också erbjuder normala stödfunktioner. När vi går in för dimensionera vårdpersonalen till minst 0,7 gäller detta uttryckligen vårdarna. Stödfunktionerna är viktiga, men de får inte räknas med i vårdardimensioneringen, säger Biaudet.

Historisk uppgörelse om lastbilar


Kampen om minskningar av koldioxidutsläppen inom EU tog ett stort steg framåt natten till tisdagen. Europaparlamentet och rådet enades om EU:s gemensamma mål för att minska lastbilarnas koldioxidutsläpp. Det ger en minskning på 15 procent till år 2025 och 30 procent till 2030.

Läs föregående artikel

Caroline Högel kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland


Caroline Högel från Sibbo kandiderar för Svenska folkpartiet i Nyland i vårens riksdagsval.

Läs följande artikel