Historisk uppgörelse om lastbilar

Kampen om minskningar av koldioxidutsläppen inom EU tog ett stort steg framåt natten till tisdagen. Europaparlamentet och rådet enades om EU:s gemensamma mål för att minska lastbilarnas koldioxidutsläpp. Det ger en minskning på 15 procent till år 2025 och 30 procent till 2030.

Europaparlamentariker Nils Torvalds som fungerat som den liberala ALDE-gruppens förhandlare, är någorlunda nöjd.

– Vi hade långa och svåra förhandlingar och våra utgångspunkter skiljde sig rätt så mycket ifrån varandra, säger Torvalds.

– Trots detta lyckades vi målmedvetet arbeta oss fram till ett resultat som är acceptabelt, även om vi gärna hade sett lite mera ambition i målsättningarna för hur många noll- eller lågutsläppslastbilar vi har på unionens vägar under det kommande decenniet.

Lagförslaget är den sista delen i lagstiftningsprocessen för EU:s handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen.

– Genom detta historiska förslag enades vi, för första gången någonsin, om gemensamma spelregler för att minska på utsläppen från den tunga trafiken på unionens vägar. Även om ambitionsnivån kanske inte blev så hög är det ett steg i rätt riktning för att minska på koldioxidutsläppen i en sektor som står för en femtedel av alla utsläpp, säger Torvalds.

– Minskningen av utsläpp inom transportsektorn säkras genom en tillräcklig tillgång på fordon som uppfyller kraven på noll- och lågutsläppsfordon., Det gör även att tillverkarna har tillräckliga incitament för att utveckla och tillverka fordon med noll- eller lågutsläpp. Det vågar jag påstå att vi lyckades med i det här lagförslaget.

Henriksson: Problemen med FPA-taxin måste lösas


SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen åtgärdar de fortsatta problemen med FPA-taxin.

Läs föregående artikel

Biaudet: Öppen insyn när vården ska köpas


Vårdarnas uppgift är entydigt att vara vårdare, betonar Svenska folkpartiets riksdagsledamot Eva Biaudet. Hon lyfter fram de problem som uppstår om privata vårdbolag eller kommunala servicehem rationaliserar bort stödfunktioner.

Läs följande artikel