Biaudet: Varför skrota ett fungerande hälsovårdssystem?

SFP kan inte medverka till att skrota ett fungerande hälsovårdssystem – tvärtom. En friskare och välmående befolkning är ett villkor för ett framgångsrikt Finland, sade Eva Biaudet.

Eva Biaudet höll SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktigedebatten om förslaget till vård- och landskapsreform.

Konklusionen i stadsstyrelsens utlåtande om vårdreformen är att det inte är någon idé att försämra hälsovårdssystemet.

− Det lönar sig inte att bygga upp ett system som går stick i stäv med experternas åsikter och därmed äventyra läget för de svagaste och sjukaste, säger Biaudet.

På 2020-talet tros underskottet växa till en miljard i landskapet Nyland.

− Landets regering verkar vilja säga till helsingforsarna att de har en för hög servicenivå och att det finns skäl att flytta över delar av resurserna till andra delar av landet. Den verkar också tycka att det har varit för enkelt att får utgiftsökningen för hälsovården under kontroll för nu vill regeringen skära ner mer.

SFP underströk också att de språkliga rättigheterna måste tillgodoses i vård- och landskapsreformen.

− Landskapsreformen utgör en reell risk för att de språkliga rättigheterna ytterligare försvagas. I Nyland finns fortfarande service som fungerar smidigt på båda språken.

I Helsingfors har man tryggat den svenskspråkiga servicen vid åtminstone tre hälsovårdscentraler.

− Hittills har vi ändå inte fått något svar på vilka lösningar och åtgärder man har tänkt ta i bruk för att trygga den svenskspråkiga servicen för de 134 000 svenskspråkiga invånarna i Nyland, sade Biaudet.

Nylund: Centern röstfiskar i vargfrågan i form av en lagmotion

Centern kunde åtgärda vargfrågan i regeringen om partiet ville. Det vore snabbare.

Läs föregående artikel

Helsingfors| Varför skrota ett fungerande hälsovårdssystem?

Helsingfors stadsfullmäktige debatterade på onsdagskvällen förslaget till vård- och landskapsreform som regeringen försöker driva igenom. Eva Biaudet höll SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktige och hon är mycket kritisk.

Läs följande artikel