Blomqvist: Föräldraledighetsreformen stöder ett mer jämställt föräldraskap

Regeringen har idag överlämnat till riksdagen en proposition om att förnya familjeledigheterna. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläds över förslaget som är ett viktigt steg mot att modernisera vårt familjeledighetssystem.

– Reformen stöder ett mer jämställt föräldraskap och gör det lättare att förena arbete och familjeliv, säger Blomqvist. Det här är ett välkommet steg mot ett mer jämställt familjeledighetssystem, som bättre svarar på samhällets värderingar och behov. 

Enligt propositionen förnyas bland annat föräldradagpenningen så att utgångspunkten blir en jämlik fördelning mellan föräldrarna. Föräldrapenning ska betalas i sammanlagt 320 vardagar för ett barn. Om barnet har två föräldrar får vardera rätt till hälften. Av dessa kan högst 63 vardagar överlåtas. Enligt förslaget skulle även alla barn behandlas jämlikt oavsett familjeform, vilket bättre beaktar mångfalden inom familjer.

– En jämlik fördelning ska sporra fler pappor till att ta ut en större andel av familjeledigheterna. Idag använder finländska pappor bara en tiondel av föräldradagpenningen, vilket är betydligt mindre än i våra nordiska grannländer. Nu är det dags att vi kommer ikapp. Ett mer jämställt föräldraskap främjar barnets rättigheter, pappors möjlighet att delta i familjelivet och på sikt även jämställdheten på arbetsmarknaden, säger Blomqvist.

– Samtidigt står det klart att det ännu finns saker att förbättra. Utöver lagen behövs en attitydförändring i samhället och på arbetsmarknaden, för att komma åt osynliga hinder och diskriminering. Att värdesätta tid och omvårdnad av barn ska ligga i hela samhällets intresse.

Torvalds om talet om unionens tillstånd: Det är bra att berömma, men bättre om andra gör det

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) är kritisk till den självbelåtna stilen som den Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen framförde då hon gav sitt årliga tal om unionens tillstånd igår.

Läs föregående artikel

Adlercreutz efterlyser ett jämställt uppbåd

I torsdagens debatt om den försvarspolitiska redogörelsen tog Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz ställning för införandet av ett jämställt uppbåd.

Läs följande artikel