Blomqvist: Försörjning, försvar och företagsamhet

Regeringen blev idag klar med sina budgetförhandlingar. Budgeten innehåller bland annat stöd för vår försvarsberedskap, för dem som bor i eluppvärmda hus och drabbas av höga elkostnader och åtgärder som skall trygga köpkraften och företagsamheten.

– Jag är nöjd över beslutet att temporärt sänka momsen på el till 10 procent för perioden december till april och att utforma ett system med skatteavdrag och alternativt en stödmekanism för att kompensera för de stigande energikostnaderna. Den tillfälliga sänkningen av momsen på el syns direkt i plånboken för alla hushåll och de avdrag och stöd som utformas för dem som drabbas av oskäligt höga uppvärmningskostnader är också en rättvisefråga. Vi måste se till att alla har möjlighet hålla sina hem varma i vinter och att det bör bli pengar över också till mat och övriga nödvändiga kostnader, poängterar minister Thomas Blomqvist.

– Det finns inga patentlösningar på hur vi skall trygga köpkraften och främja företagandet i Finland. Det behövs en rad olika åtgärder, det är vi medvetna om. Budgeten innehåller bland annat riktade åtgärder till barnfamiljer och ensamförsörjare, satsningar på forskning, utveckling och utbildning och åtgärder för att hjälpa de finländska företagen att hållas i framkanten av utvecklingen för den gröna omställningen, säger Thomas Blomqvist.

– För att ytterligare främja en hållbar tillväxt görs satsningar, på 240 miljoner euro, på beredskap, energiförsörjning och ren teknologi. Här ingår en bred palett av åtgärder från investeringar som främjar biogas på landsbygden och investeringsstöd för enskilda vägar för att främja tillgången på inhemskt virke till stöd för att utveckla fjärrvärmenätverket. Med andra ord åtgärder för hela landet och satsningar som gagnar såväl landsbygden som städerna, konstaterar Thomas Blomqvist.

– Som nordisk samarbetsminister är jag naturligtvis nöjd över att vi kan lägga till en timme undervisning i veckan för det som kallas B1-språket. Förutom att det ökar språkkunskaperna så stärker det de nordiska banden, konstaterar Thomas Blomqvist. 

Lite under 800 miljoner euro går till försvaret och av det är drygt 650 miljoner euro avsedda för materielanskaffningar.

– Rysslands anfallskrig mitt i Europa har på ett fundamentalt sätt rubbat vår säkerhetskänsla. Inga konkreta hot riktas just nu mot Finland, men det står helt klart att vi ytterligare bör förbättra vår militära försvarsförmåga. Jag är nöjd över de här bokstavligen livsviktiga satsningarna och den enighet som finns i regeringen om vikten av att upprätthålla ett trovärdigt försvar, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Putins krig i Ukraina har lett till stora flyktingströmmar i Europa. I budgeten har vi beaktat det här och anslår medel för att ta emot flyktingar och förbättra deras möjligheter att hitta arbete och utbildning under den tid de måste bo här på flykt undan kriget, säger Blomqvist.

En budget som stärker hushållens köpkraft och förbättrar barnfamiljernas situation.

Henriksson om regeringens budgetuppgörelse:

Läs föregående artikel

Blomqvist: Ansvarsfullt beslut av regeringen gällande fastighetsskatten

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, är nöjd med regeringens beslut att inte gå vidare med den planerade reformen av fastighetsbeskattningen under den här regeringsperioden. Finansministeriet meddelade idag (2.9) att beredningen av reformen läggs på is, med beaktande av den allmänna ökningen av boendekostnaderna, men även den respons som inkommit under utlåtanderundan.

Läs följande artikel