Blomqvist: Fortsatt arbete för regnbågspersoners rättigheter behövs!

Idag firas Helsingfors Pride för att uppmärksamma att lika rättigheter tillhör alla, oavsett sexuell läggning eller kön. Enligt minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, är Priderörelsen oerhört viktig och behövs än idag. Blomqvist besökte i början av veckan Oslo tillsammans med de nordiska samarbetsministrarna för att minnas dem som omkom och skadats i attacken under midsommaren.

Enligt Blomqvist är förnyandet av translagen en av de mest brådskande åtgärderna för att stärka regnbågspersoners ställning i Finland, samtidigt som det står klart att fortsatt arbete behövs.

 Arbetet för regnbågspersoners rättigheter behövs varje dag. Det är av största vikt att regeringens uppdatering av translagen blir klar så fort som möjligt. Den nuvarande lagstiftningen bryter mot mänskliga rättigheter och är en skamfläck i Finlands lagstiftning, säger minister Blomqvist.

– Samtidigt står det klart att fortsatt arbete för att helhetsmässigt främja regnbågspersoners rättigheter behövs, och samtidigt bekämpa intolerans och hat. Det här bör vara en politisk prioritet också i Finland. Alla bör få känna sig trygga med att vara sig själv och få leva och älska som den man är, i Finland och också i hela Norden, säger minister Blomqvist.

Beredningen av translagen pågår under ledning av Social- och hälsovårdsministeriet. Enligt regeringsprogrammet ska individens självbestämmanderätt respekteras och kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga ska avlägsnas. Därtill ska medicinsk vård åtskiljas från korrigering av juridiskt kön.

Regina Koskinen: Specialomsorgen på svenska måste tryggas, för det krävs samarbete mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena

Nationalspråksnämnden i Egentliga Finlands välfärdsområde har sammanträtt för första gången idag, 30 juni. Nämndens arbete kommer att ha stor betydelse för det svenska språket inom välfärdsområdet, inte minst då det kommer till att trygga tillgången till det svenskspråkiga specialkunnandet inom social- och hälsovården. Till nämndens huvudsakliga uppgifter hör att utreda, bedöma och uttala sig om hur beslut i välfärdsområdesfullmäktige påverkar de språkliga rättigheterna, samt fastställa behovet av tjänster på minoritetsspråket och följa upp tillgången och kvaliteten på dessa. Två av ärendena som behandlades på torsdagens möte var samkommunen Kårkullas framtid i välfärdsområdet samt Egentliga Finlands välfärdsområdets roll som samordnare vid utarbetningen av ett gemensamt samarbetsavtal välfärdsområdena emellan.

Läs föregående artikel

Astrid Thors återvald till vice ordförande för Liberala Internationalen

Astrid Thors har återvalts till vice ordförande för Liberala Internationalen under organisationens 75-års jubileumskongress i Sofia, Bulgarien.

Läs följande artikel