Regina Koskinen: Specialomsorgen på svenska måste tryggas, för det krävs samarbete mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena

Nationalspråksnämnden i Egentliga Finlands välfärdsområde har sammanträtt för första gången idag, 30 juni. Nämndens arbete kommer att ha stor betydelse för det svenska språket inom välfärdsområdet, inte minst då det kommer till att trygga tillgången till det svenskspråkiga specialkunnandet inom social- och hälsovården. Till nämndens huvudsakliga uppgifter hör att utreda, bedöma och uttala sig om hur beslut i välfärdsområdesfullmäktige påverkar de språkliga rättigheterna, samt fastställa behovet av tjänster på minoritetsspråket och följa upp tillgången och kvaliteten på dessa. Två av ärendena som behandlades på torsdagens möte var samkommunen Kårkullas framtid i välfärdsområdet samt Egentliga Finlands välfärdsområdets roll som samordnare vid utarbetningen av ett gemensamt samarbetsavtal välfärdsområdena emellan.

– Äntligen har Nationalspråksnämnden kommit i gång med sitt arbete. Vi har ett viktigt uppdrag när det gäller servicen på svenska inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet, säger Regina Koskinen (SFP). Koskinen fungerar som nämndens ordförande.

– Välfärdsområdet bygger nu upp ramarna för morgondagens service och därför är det extra viktigt att vi nu kommit igång med uppdraget att bevaka processen och besluten med tanke på den svenskspråkiga servicen, menar Koskinen.

Kårkulla samkommun består idag av 33 tvåspråkiga kommuner med uppgift att producera service för personer med intellektuell eller annan funktionsnedsättning och deras familjer. Kårkulla kommer efter årsskiftet 2023 att övergå till välfärdsområdena. För att trygga tillgången till svenskspråkig expertis behövs samarbete mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena. Även andra specialtjänster har behov av samarbete över regiongränserna, här har Egentliga Finlands välfärdsområde samspecialuppdraget att samordna utarbetandet av samarbetsavtalet.

– Specialomsorgen på svenska måste tryggas, för det krävs ett samarbete mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena. Vi behöver säkerställa det befintliga nätverket av svenskspråkiga experter inom specialomsorgen, detta kunnande får inte spjälkas sönder, konstaterar Koskinen.

Henriksson: Vi måste stå upp för allas lika värde och rätt att älska den man vill

-Vi får aldrig sluta kämpa för mänskliga rättigheter. Dagens försök att störa ett Pride-evenemang vid centrumbiblioteket Ode och det oerhört tragiska terrordådet i Oslo nyligen som troligen var riktat mot sexuella minoriteter, där två personer miste livet och ett tjugotal skadades, är exempel på incidenter som visar att vårt arbete för HBTIQA+-personers rättigheter inte är klart. Tvärtom ska vi visa i ord och handling att vi står upp för allas lika värde och rätt att älska den man vill, säger Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson inför Pridehelgen.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Fortsatt arbete för regnbågspersoners rättigheter behövs!

Idag firas Helsingfors Pride för att uppmärksamma att lika rättigheter tillhör alla, oavsett sexuell läggning eller kön. Enligt minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, är Priderörelsen oerhört viktig och behövs än idag. Blomqvist besökte i början av veckan Oslo tillsammans med de nordiska samarbetsministrarna för att minnas dem som omkom och skadats i attacken under midsommaren.

Läs följande artikel