Blomqvist och Westerholm: Tjänsterna för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning måste fungera

Innan årsskiftet erbjöd Kårkulla samkommun service på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning. I och med reformen av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningstjänsterna upplöstes Kårkulla samkommun och verksamheten och uppdragen överflyttades till de tvåspråkiga välfärdsområdena. Det har kommit tydliga signaler att övergången inte varit smidig.

Jag har blivit kontaktad av flera om och ser mycket allvarligt på att service försämrats för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning. På gårdagens, 16.3, ministergruppsmöte för social- och hälsovård lyfte jag problematiken och det rådde enighet kring att detta måste tas på allvar. De tvåspråkiga välfärdsområdena har som ansvar att tillsammans se till att de här tjänsterna ordnas och fungerar. Nu måste områdena agera och se till att de här tjänsterna finns tillgängliga också på svenska. På mötet var vi överens om att det är viktigt att social- och hälsovårdsministeriets tjänstemän betonar det här i de diskussioner man för med välfärdsområdena, säger Thomas Blomqvist,  minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. 

Sedan årsskiftet ansvarar välfärdsområdena för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster. Ett samarbetsavtal ska ingås mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena för att garantera att de svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses och Egentliga Finlands välfärdsområde svarar för samordningen av avtalet.

Jag är mycket oroad och upprörd över de starka signaler vi nåtts av. Nu behöver vi gå till botten med vad som gått snett, det får inte vara så att man till exempel inte får svar på sina frågor eller får den service man behöver. Naturligtvis måste servicen fungera på såväl svenska som finska, säger Anita Westerholm, fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde och medlem av nationalspråksnämnden.

Tidiga ingripanden och samverkan räddar liv

Trygghet och säkerhet har diskuterats aktivt senaste tiden och SFP vill att alla ska få leva tryggt och fri från rädsla i Finland. Riksdagsvalskandidat Hans Snellman säger att landets inre och yttre säkerhet samt individens trygghet ska garanteras i alla livsskeden i enlighet med gällande grundlag och speciallagar.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Det ska vara lätt att kombinera familj och arbetsliv

Årligen den 19 mars uppmärksammar vi Minna Canth-dagen och jämställdhetsdagen, som firas till minne av Canths födelsedag. Canth var en aktiv samhällspåverkare som krossade många glastak i slutet av 1800-talet och gjorde en betydande karriär som författare och journalist i vårt land. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, påminner på jämställdhetsdagen om vikten av fortsatt aktivt arbete för en mer jämställd arbetsmarknad.

Läs följande artikel