Blomqvist: Viktigt att trygga tågtrafiken

Regeringen i dag har fattat ett beslut om en upphandling av tågtrafiken för en nioårsperiod fram till utgången av år 2030. Tanken är att kommunikationsministeriet ska kunna köpa persontrafik utanför Helsingforsregionens pendeltrafik för ca 30 miljoner euro i året av VR Group.

– Jag är nöjd över regeringens beslut. Tågtrafiken är en säker och klimatsmart transportform med vilken man kan underlätta vardagen för en stor mängd människor, och samtidigt en viktig faktor för regional livskraft och näringsliv, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Personligen är jag mycket glad över att persontrafiken på avsnittet Karis-Hangö tryggas, säger Blomqvist. Det är också möjligt att göra kompletteringar i avtalet under perioden, exempelvis för att beakta ändringar i spårinfrastrukturen. I och med elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan kan det här kan vara en viktig möjlighet för hela Västnyland, säger Blomqvist.

Bergqvist kräver åtgärder för att förbättra situationen vid Nya barnsjukhuset

YLE:s MOT-redaktion har nyligen gjort ett reportage om Nya barnsjukhuset i Helsingfors. Reportaget visar på stora brister inom sjukhuset. Det råder vårdarbrist och patientsäkerheten på sjukhuset äventyras. Situationen oroar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen.

Läs föregående artikel

Wickström: Större satsningar på tågtrafik behövs

SFP:s viceordförande Henrik Wickström hoppas att staten i framtiden kunde satsa mer pengar på den tågtrafik man upphandlar. Enligt Wickström finns det flera spårsträckor i Finland som kunde trafikeras effektivare. Som exempel nämner han kustbanan.

Läs följande artikel