Wickström: Större satsningar på tågtrafik behövs

SFP:s viceordförande Henrik Wickström hoppas att staten i framtiden kunde satsa mer pengar på den tågtrafik man upphandlar. Enligt Wickström finns det flera spårsträckor i Finland som kunde trafikeras effektivare. Som exempel nämner han kustbanan.

– Ifall vi vill uppnå vår klimatmål måste vi satsa på rälstrafiken. Det kräver statliga åtgärder och stöd, vi borde ha tydligare mekanismer för hur trafiken planeras, säger Wickström

– Det är fint att staten valt att också i fortsättningen upphandla tågtrafik mellan Karis och Hangö. Personligen hoppas jag att vi får en direkt tågförbindelse mellan Helsingfors och Hangö då Hangö-Hyvingebanans elektrifiering är färdigställd år 2024. Trafik- och kommunikationsministeriet borde ha intresse av att inleda förhandlingar tillsammans med de berörda kommunerna, säger Wickström. 

Tidigare i veckan träffade representanter för de västnyländska kommunerna och Nylands förbund trafikminister Timo Harakka (SDP) för att diskutera kustbanan och dess framtid. Wickström deltog också under torsdagen i en diskussion med representanter för trafikledsverket för att diskutera satsningarna på kustbanan. 

– Under mötet lyfte vi fram vikten av att kustbanan utvecklas. Det har varit tråkigt att se hur lite intresse det funnits att se de möjligheter den befintliga banan mellan Helsingfors och Åbo har. För SFP är frågan viktig – kustbanan ska utvecklas, säger Wickström.

Blomqvist: Viktigt att trygga tågtrafiken

Regeringen i dag har fattat ett beslut om en upphandling av tågtrafiken för en nioårsperiod fram till utgången av år 2030. Tanken är att kommunikationsministeriet ska kunna köpa persontrafik utanför Helsingforsregionens pendeltrafik för ca 30 miljoner euro i året av VR Group.

Läs föregående artikel

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har kallat Anita Westerholm till specialmedarbetare

Juridik- och ekonomistuderande Anita Westerholm har kallats till specialmedarbetare för justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel