Bönderna ska inte ensamma stå för EU:s utrikespolitik!

Ändringsförslagen till EU:s budget ska inlämnas senast idag. Svenska folkpartiets och ALDEs Europaparlamentariker Nils Torvalds vill att de finska mjölkbönderna kompenseras för förluster som orsakats av det ryska importförbudet.

– De finska och baltiska mjölkproducenterna har lidit speciellt mycket av det ryska importförbudet av en del livsmedelsprodukter. Kommissionen har presenterat ett förslag för att underlätta mjölkproducenterna, men större fokus borde läggas på importförbudet som grund för fördelning av riktat stöd. Detta eftersom producenterna lider på grund av ett utrikespolitiskt beslut, utöver marknadens svängar, säger Torvalds.

– Det är viktigt att EU står enat för sin utrikespolitik, men det betyder att kostnaderna också måste fördelas rättvist. Norra Europa kan inte stå för notan av hela EU:s sanktionsbeslut. Jordbruksutskottet har redan gett sitt stöd för kompensationen och nu jobbar vi för att det ska gå vägen också i budgetutskottet i slutet av september.

Hallitus tekee valtapolitiikkaa ruotsinkielisten suomalaisten kustannuksella

Den förväntade språkkonsekvensanalysen saknas i regeringens omfattande paket om vård- och landskapsreformen.

Läs föregående artikel

Torvalds: EU får inte glömma bort miljön

Har vi satt en målsättning att satsa 20 % av budgeten på miljön så ska vi se till att hålla den målsättningen, säger Nils Torvalds.

Läs följande artikel