Torvalds: EU får inte glömma bort miljön

Har vi satt en målsättning att satsa 20 % av budgeten på miljön så ska vi se till att hålla den målsättningen, säger Nils Torvalds.

Europaparlamentariker Nils Torvalds föreslår ett tillägg på 1,2 miljarder euro i EU:s budget för att nå målsättningen i Europa 2020-strategin. EU lovade redan år 2015 att minst 20% av EU:s budget ska inriktas på att nå klimatmålen. Målsättningen godkändes då av alla EU-institutioner.

– Miljövänligt tänkande utesluter inte ekonomisk tillväxt. Tvärtom måste vi se till att satsa på miljön i ett tidigt skede för att inte tvingas betala en ännu högre nota i framtiden. Har vi satt en målsättning att satsa 20 % av budgeten på miljön så ska vi se till att hålla den målsättningen, säger Torvalds.

Ändringsförslagen till EU:s budget hade deadline i går. Nils Torvalds lämnade sammanlagt in 83 ändringsförslag, däribland stöd för de finländska mjölkbönderna, stöd för forskningsprojektet REIsearch samt en kompensation för nedskärningarna av forskningsprogrammet Horisont 2020 och infrastrukturprogrammet Connecting Europe Facilities.

Bönderna ska inte ensamma stå för EU:s utrikespolitik!

Ändringsförslagen till EU:s budget ska inlämnas senast idag. Svenska folkpartiets och ALDEs Europaparlamentariker Nils Torvalds vill att de finska mjölkbönderna kompenseras för förluster som orsakats av det ryska importförbudet.

Läs föregående artikel

Migrationsverkets agerande emot rättsstatsprincipen?

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över dagens artikel i Helsingin Sanomat om Migrationsverkets verksamhet. Enligt nyheten har Migrationsverkets omvärdering av läget i vissa länder gjorts på felaktiga grunder.

Läs följande artikel