Vårdreformen når inte målen

Regeringen har uppenbarligen inget intresse av att nå de ursprungliga målen med vårdreformen, som i sin nuvarande form varken blir lönsam, jämlik eller smidig.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är kritisk till att de mål regeringen ursprungligen hade med vårdreformen inte uppnås. Det här gäller inte enbart målet med en mer jämlik vård och bättre samverkan mellan aktörer, utan också de ekonomiska målen.

− Det är allvarligt när Statens revisionsverk bedömer att regeringens inbesparingsmål i samband med vårdreformen på 3 miljarder euro inte är realistiska, säger Henriksson.

Hon efterlyser nu klara och trovärdiga kalkyler av regeringen för social- och hälsovårdsreformen.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att vi enligt internationell statistik har en mycket kostnadseffektiv vård i Finland. Vår specialistsjukvård håller också en mycket hög nivå. Vi har inte har råd att äventyra en väl fungerande akutvård.

Om bara en och en halv månad träder den nya lagen om jourerna och centraliseringen av verksamheter vid sjukhusen i kraft. Då koncentreras fulljouren till tolv centralsjukhus, medan de mindre sjukhusen fråntas rätten att göra dagkirurgiska operationer som kräver anestesi. Det sker innan riksdagen har lyckats besluta om social- och hälsovårdsreformen.

− Regeringen saknar en helhetssyn på hur sjukvården ska skötas i Finland. Att genomföra jour- och centraliseringsreformen med allt vad det innebär innan helheten med valfriheten är klar är inte klok politik, säger Henriksson.

− Det leder ofrånkomligen till operationsköer och stor risk för kaos med resultatet att patienten hamnar i kläm – igen.

Borgarsdóttir Sandelin: Utveckla Östersundom!

Orsaken till att Helsingfors tvångsannekterade delar av Sibbo var behovet av byggnadsmark. Tio år senare har inget hänt.

Läs föregående artikel

HELSINGFORS| Gruppanförande i budgetdebatten

15.11.2017 Marcus Rantala håller SFP:s gruppanförande i debatten. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Läs följande artikel