Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som vice ordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande i valet av vice ordförande för Svenska folkpartiet samt i riksdagsvalet 2019.

– Vi har ett intensivt år framför oss. Inför de olika valen vill jag att vår politik i högre grad präglas av de stora frågorna; hållbarhet, långsiktighet och nytänkande. Vi måste dessutom ta tag i svåra ärenden som hur vården eller arbetsmarknaden ska fungera samt hur vi kan stävja klimatförändringen, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

– Vi måste arbeta mer målmedvetet för att få in fler på arbetsmarknaden. Ett arbete att gå till stöder såväl individens delaktighet i samhället som den offentliga ekonomin. Vi måste också ge de allra yngsta i vårt samhälle de bästa möjliga förutsättningarna inför framtiden. Då kan vi inte blunda för att miljö- och klimatpolitiken är viktigast.

Borgarsdóttir Sandelin, som har fungerat som vice ordförande i två år och blev invald i Helsingfors fullmäktige senaste vår, ställer sig också till förfogande i inkommande riksdagsval. Senaste riksdagsval stannade SFP i Helsingfors knappt 2 000 röster ifrån det andra mandatet, som således är inom räckhåll.

Henriksson: Nej till terminsavgifter

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att det är ytterst viktigt att finländska studerandes högskoleutbildning är avgiftsfri även i framtiden.

Läs föregående artikel

SFP i huvudstadsregionen säger nej till landskapsreformen

Landskapet kan inte med bästa vilja i världen anses ligga nära dig, alltså nära den människa som behöver vård och omsorg.

Läs följande artikel