Centraliseringen av sjukhus ökar antalet landsvägsfödslar

SFP:s riksdagsledamöter Anna-Maja Henriksson och Mikaela Nylander kräver att regeringen säkrar de mindre förslossningssjukhusens framtid. Gallringen av förlossningssjukhus riskerar öka antalet födslar på landsvägarna.

– Så här inför morsdag är det ledsamt att följa den centerledda regeringens planer att centralisera förlossnings- och annan jourverksamhet till endast några få sjukhus. Minister Rehula och resten av regeringen motiverar centraliseringen med ökad patientsäkerhet. Det är paradoxalt, eftersom centraliseringen ökar avståndet till närmaste sjukhus. Då avstånden växer är det mycket sannolikt att också antalet landsvägsfödslar ökar, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Under den förra regeringsperioden motsatte sig SFP i regeringen ändringen av jourförordningen som trädde i kraft år 2015. Ändringen kräver att förlossningssjukhus ska sköta minst cirka 1 000 födslar per år. Mindre sjukhus med under tusen födslar har kunnat ansöka om undantagstillstånd för sin verksamhet år 2016. Regeringen Sipiläs planerade jourreform har ytterligare ökat osäkerheten kring de mindre förlossningssjukhusen. För tillfället är det oklart om regeringen kommer att bevilja undantagstillstånd för år 2017.

– Just nu är framtiden för till exempel förlossningsavdelningen på Borgå sjukhus mycket osäker. I fjol föddes det 913 barn på Borgå BB. Det är huvudlöst att köra ner fungerande förlossningsenheter enbart för att de inte når upp till den årliga gränsen på tusen födslar. Samtidigt visar THL:s statistik att risken för att föda på landsvägen är trefaldig om avståndet till sjukhuset är över 35 kilometer, eller om resan tar över 30 minuter. Hur ökar stängandet av Borgå BB patientsäkerheten, frågar riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Även Sannfinländarna bör se sig i spegeln. Ett av Sannfinländarnas huvudteman i riksdagsvalet var att upphäva jourförordningen. Hur agerar partiet nu när det är i regeringen och på social- och hälsovårdsministeriet? Tvärtemot sitt löfte – genom att delta i nedmonteringen av sjukhusnätet. Inte heller här vägde vallöftena mycket, säger Henriksson och Nylander.

Nollaenergiatalot eivät ole perusteltuja Suomessa

Propositionen om lagen om nära-nollenergibyggnader är på remissrunda. Lagförslaget baserar sig på ett EU-direktiv från år 2010, enligt vilket alla nya byggnader ska vara nära noll-energibyggnader från och med 2020.

Läs föregående artikel

Flyttvågen till Sverige oroar Henriksson

Attitydklimatet i Finland, samt färre jobbmöjligheter hör till de viktigaste skälen för att många nyutexaminerade finländare söker sig till Sverige efter jobb. Det säger riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel